Wat is blockchaintechnologie eigenlijk?

Een blockchain is een soort database of register met lijsten waarin transacties of gegevens in chronologische volgorde worden bijgehouden. Deelnemer hebben hiervan een exacte kopie en is het mogelijk om transacties toe te voegen. Omdat deze transactie na verificatie wordt overgenomen op alle andere kopieën, kijkt iedereen altijd naar dezelfde informatie.

Partijen die elkaar niet kennen of vertrouwen kunnen het met blockchaintechnologie toch met elkaar eens worden over de status van transacties of gegevens zonder dat hiervoor een derde partij nodig is. Juist dat maakt de technologie zo interessant. 

© STYLE-PHOTOGRAPHY / HOLLANDSE HOOGTE

Wat een blockchain uniek maakt is dat er alleen nieuwe regels met transacties aan de onderkant van een lijst kun worden toegevoegd, en dat eerder toegevoegde regels niet ongemerkt kunnen worden veranderd of verwijderd. Nieuwe regels worden gebundeld in een ‘blok’ die samen een keten vormen: de blockchain.

Is blockchaintechnologie relevant voor het onderwijs?

Op het eerste gezicht zijn er tal van onderwijsuitdagingen waarin blockchaintechnologie een rol zou kunnen spelen. Denk aan de uitwisseling van informatie over leerlingen tussen publieke en private partijen, zorgverleners, leerbedrijven en ouders/verzorgers die elkaar door uiteenlopende belangen soms niet vertrouwen. Ook het bijhouden van een diplomaregister of contractmanagement voor beroepspraktijkvorming worden vaak genoemd.

Als we de uitdagingen in het onderwijs daarentegen goed bekijken, zien we dat blockchaintechnologie bijna nooit een geschikte oplossing is. Ondanks de hoge verwachtingen is het nog een onvolwassen technologie die volop in beweging is, waarvan de ‘aard’ bovendien niet altijd past bij de specifieke uitdagingen waar het onderwijs mee te maken heeft.

Bovendien is er in het onderwijs helemaal geen sprake van een vertrouwensprobleem. Vaak is er een derde onafhankelijke partij zoals OCW, DUO, Kennisnet of een examencommissie op school die het vertrouwen waarborgt.

De vraagstukken in het onderwijs gaan vaak puur om het administreren van ketensamenwerking. Daar zijn technisch eenvoudigere en vooral ook goedkopere oplossingen voor in te zetten. Ook kan het onwenselijk zijn dat er niets in de blockchain gewijzigd kan worden, of dat meerdere partijen informatie kunnen inzien, toevoegen en verifiëren.

Zelf controleren? Gebruik de checklist

Wilt u zelf nagaan of blockchaintechnologie voor uw onderwijsvraagstuk de beste oplossing is? Gebruik dan de checklist in onderstaande publicatie om dat te achterhalen. Aan de hand van tien vragen op het gebied van vertrouwen, kenmerken en de verschillende soorten blockchain wordt uw vraagstuk aan de blockchain ‘lat’ gelegd.

Wietse van Bruggen, expert op het gebied van innovatie bij Kennisnet: “Wij zijn tot nu toe nog geen concrete onderwijsvraagstukken tegengekomen die aan alle voorwaarden van de checklist voldeden. Terwijl blockchaintechnologie juist meerwaarde biedt als wel aan alle voorwaarden wordt voldaan. Pilots en verdere verkenningen kunnen zinvol zijn om de technologie beter te leren kennen, maar verwacht voorlopig geen concrete toepassingen voor het onderwijs. Ook dan blijven de vragen uit de checklist relevant.”

Deel deze pagina: Is blockchaintechnologie geschikt voor het onderwijs?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail