Het middelbaar beroepsonderwijs is volop in beweging en de leermiddelenmarkt beweegt mee. Leveranciers van leermiddelen reageren op de ontwikkelingen in het onderwijs met leermiddelen die aansluiten bij de herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen. 

Ook de voortschrijdende inzet van ict in het onderwijs leidt tot nieuw aanbod van leermiddelen. Met dit voortdurend wijzigende aanbod ontstaan ook nieuwe vraagstukken voor schoolbesturen en onderwijsdirecteuren, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, kosten en privacy. 

Foto ter illustratie © Dirk-Jan Visser / Kennisnet

In 2012 hebben saMBO-ICT en Kennisnet een eerste publicatie gemaakt over relevante wet- en regelgeving rond (de verwerving van) leermiddelen in het mbo. Hieruit bleek dat de instellingen zelf het nodige moesten regelen rond leermiddelen.

In 2017 is het document geactualiseerd; veel regelgeving is aangepast en nieuwe regelgeving dient zich aan. De publicatie geeft inzicht in de relevante actuele regelgeving: van auteursrecht tot Arbowet en van vaste boekenprijs tot privacy. Daarnaast is het aandachtsgebied verbreed van (alleen) leermiddelen tot alle onderwijsbenodigdheden.

Update 2018

De publicatie is in augustus 2018 opnieuw aangepast, nu aan het servicedocument schoolkosten van 10 juli 2018. In dit servicedocument geven de MBO Raad, JOB en het ministerie van OCW veel duidelijkheid over de regels omtrent schoolkosten in het mbo. Uitgangspunt daarbij is dat studenten in het mbo, na betaling van het wettelijke les- of cursusgeld, onderwijs kunnen volgen en de examens kunnen afleggen om hun diploma te behalen.

De onderwijsinstelling zorgt voor de noodzakelijke benodigdheden: de basisuitrusting voor school. Studenten mogen vrijwillig, op eigen rekening, onderdelen van de basisuitrusting aanschaffen. Inclusief gereedschap(en).

Daarnaast wordt van de studenten verwacht dat zij zaken voor persoonlijk gebruik aanschaffen die nodig zijn bij het volgen van onderwijs. 

Deze nieuwe versie van de publicatie geeft inzicht in welke leermiddelen door de instelling uit de lumpsum moeten worden bekostigd en welke onderwijsbenodigdheden voor rekening van de student komen. Benieuwd naar het juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo? Download de publicatie onderaan de webpagina.

Deel deze pagina: Vernieuwd Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail