Van Kollenburg is productieleider bij Stichting Praktijkleren en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de games in het ‘Serious Games voor Leren en Examineren in het mbo‘ (SLEM). Volgens hem zijn beroepsspecifieke vaardigheden in de beroepspraktijk van groot belang. Maar er kan in het onderwijs niet altijd genoeg aandacht aan worden besteed. Dit komt doordat het docenten aan tijd en middelen ontbreekt, of omdat het inzetten van games in lessen nog niet voor iedereen eenvoudig  is. 

© Reyer Boxem / Kennisnet

Virtuele opdrachtgevers

De games helpen studenten om vaardigheden, zoals luisteren en de juiste vragen stellen, te trainen. Ze bootsen een levensechte situatie na, waarin zij relevante informatie en betrouwbare informatie moeten verzamelen over de behoeften van de klant. Onder andere door met de betrokkenen ‘in gesprek’ te gaan.

De studenten zien in deze games opnames van echte acteurs, die reageren op de vragen van de studenten. De gesprekken krijgen zo een levensecht karakter.

In de spelomgeving ontmoeten studenten virtuele opdrachtgevers en hun medewerkers, voor wie zij een informatiesysteem moeten ontwikkelen.

Games sluiten aan op belevingswereld studenten

De games zijn volgens Van Kollenburg een goed middel om deze vaardigheden te trainen. Ze sluiten niet alleen aan op de belevingswereld van studenten, maar door de opzet van deze games wordt ook de realiteit van de beroepspraktijk beter benaderd.

Volgens Van Kollenburg kunnen de games mede om die reden een alternatief zijn voor onderlinge rollenspelen, die minder realistisch zijn. "Ik merk dat rollenspellen in de onderwijspraktijk niet veel worden gebruikt. Mijn indruk is dat studenten het meestal geen prettige werkvorm vinden. Ook kost het organiseren van rollenspellen docenten tijd en energie."

Directe en gerichte feedback

Overigens betekent dit niet dat leraren niet betrokken zijn bij de games. Zij helpen leerlingen bij het voorbereiden van de games en bespreken met hen ook de resultaten. Hierbij komt het goed van pas dat de verrichtingen van de leerlingen in de game nauwgezet kunnen worden gevolgd.

Alles wat zij tijdens de games doen, wordt bijgehouden in een scoresysteem. De studenten krijgen daardoor gerichte feedback op wat zij doen en krijgen zo inzicht in hun sterke en zwakke punten.  "De personages laten tijdens de games ook weten als studenten vragen stellen, die op dat moment niet relevant zijn", legt Van Kollenburg uit.

Leerresultaten optimaal

Het doel van de serious games is primair om het onderwijs te verbeteren. De games kunnen over het algemeen meer en beter worden ingezet voor optimale leerresultaten. Zo is het belangrijk dat een docent weet in welke leersituatie hij deze het beste in kan zetten. Vaardigheden die docenten hierbij kunnen helpen zijn algemene didactische vaardigheden. Ook variëren en weten wat werkt dragen bij het aan het goed inzetten van games voor de leerresultaten van studenten.  

Aan de slag met leersituatie als onderdeel van ict-bekwaamheid? Lees de publicatie ‘Handreiking ict-bekwaamheid’

Deel deze pagina: Leuker én beter onderwijs met serious games voor mbo

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail