De landelijke afspraak moet bevorderen dat devices zoals smartphones, tablets en smartwatches geen onnodige afleiding veroorzaken in de klas. Ofwel: geen devices meer tijdens de les, tenzij ze worden gebruikt voor lesdoeleinden. Scholen wordt gevraagd om actief beleid te maken op dit ‘nee, tenzij’-principe. 

Bij het opstellen van smartphonebeleid komen verschillende vragen naar voren. Zetten we de telefoon voor onderwijsdoelen in, of is het apparaat helemaal niet welkom in de klas? Mogen leerlingen in de pauzes wel op hun telefoon, of geldt er een totaalverbod?  En wat zijn uitzonderingen op de regels? 

Leerlingen samen aan het werk

Schoolbeleid voor smartphones

Zo heeft de school allerlei keuzes te maken. Gebruik hiervoor het stappenplan in dit artikel. Je vindt de stappen ook in de publicatie Schoolbeleid voor smartphones. Hierin staan veel praktijkvoorbeelden, tips, inzichten uit de praktijk en actueel wetenschappelijk onderzoek. De publicatie is geactualiseerd op basis van de landelijke richtlijn. De publicatie is bedoeld voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het gespecialiseerd onderwijs.

Stappenplan smartphonebeleid

Gebruik dit stappenplan voor het ontwikkelen en naleven van schoolbeleid voor smartphones. Een uitgebreide beschrijving van de stappen vind je in de publicatie. 

1. Bepaal de huidige situatie

2. Organiseer gesprekken met leraren, leerlingen en ouders

3. Stel het voorgenomen beleid vast

4. Communiceer duidelijk

5. Zorg dat het beleid gedragen wordt en blijft

6. Evalueer het beleid en stel bij waar nodig

Verder lezen

Deel deze pagina: Smartphonebeleid op school: deze stappen helpen je op weg

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail