Het is voor leraren onmogelijk om alle technologische ontwikkelingen bij te benen. Gelukkig hoeft u geen digitale alleskunner te zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De oplossing zit niet in het op de voet volgen van de laatste trends of kunnen omgaan met elke nieuwe app. Scholen kunnen hun leraren helpen door ze tijd en ruimte te geven aan ict-bekwaamheid te werken.

© Rodney Kersten / Kennisnet

Ict-bekwaamheid

Om de ict-bekwaamheid van leraren te vergroten is het belangrijk te weten wat dit precies is en in welke context leraren ermee werken. De volgende vier ict-bekwaamheidsgebieden gelden als leidraad:

  1. Digitale geletterdheid – leraren kunnen de leerlingen begeleiden in hun digitale burgerschap en verkleinen de digitale kloof (lees hieronder meer over digitale geletterdheid).
  2. Leersituatie – Leraren maken didactische keuzes om ict-middelen optimaal in te zetten in een leersituatie.
  3. Professionalisering – Het professionaliseringsbeleid ondersteunt leraren om ict effectief in te zetten.
  4. Organisatie – De organisatie geeft leraren taken op het gebied van ict-bekwaamheid en zorgt dat dit uniform en consistent gebeurt.

Lees meer in de publicatie Ict-bekwaamheid van de leraar: hoe pakt u dat aan?

Onderzoekende benadering

Leerlingen zijn vaak sneller op de hoogte van nieuwe technologieën. De leraar kan daarvan gebruikmaken door onderzoekend met hen te werk te gaan. Dat betekent kennisconstructie in samenwerking met de leerlingen, in plaats van alleen kennisoverdracht.

Door vragen te stellen kunt u als leraar ontdekken wat er speelt in de digitale wereld van leerlingen, daarvan leren en erop inspringen. Bijvoorbeeld:

Vragen over het internetgebruik van leerlingen:

Vragen over privacy:

Vragen over sexting:

Meer voorbeeldvragen

De volgende vaardigheden kunnen leraren helpen om breed inzicht in nieuwe technologie te krijgen en gemakkelijker aan te sluiten bij de digitale wereld van leerlingen.

Mediawijsheid

Mediawijsheid is: ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Zo omschreef de Raad voor Cultuur het begrip in 2005.

Om als leraar mee te kunnen doen in een samenleving vol media is mediawijsheid onmisbaar. Vooral door zelf ervaring op te doen op sociale media kan een leraar beter begrip opbrengen voor de belevingswereld van leerlingen.

Ga aan de slag met de workshop Mediawijsheid.

Computational thinking

Computational thinking is een manier van denken, waarmee je via technologie grote uitdagingen klein kunt maken en moeilijke oplossingen, simpel

Het is voor leraren vooral belangrijk over deze vaardigheid te beschikken om sneller en gemakkelijker nieuwe technologieën te kunnen begrijpen en in te zetten in de klas. Leren programmeren kan deze manier van denken helpen te ontwikkelen.

Ga aan de slag met de workshop Computational Thinking.

Informatievaardigheden

Hoewel het zoeken van informatie heel simpel klinkt, zijn we door de almaar toenemende informatiestromen gedwongen om steeds kritischer ermee om te gaan. Leerlingen kijken nog niet altijd kritisch naar de informatie die op ze afkomt via alle digitale kanalen.

Een informatievaardige leraar kan informatie beter filteren en bronnen op waarde schatten door het ‘Big 6’ stappenplan te doorlopen: het probleem definiëren, de zoekstrategie kiezen, informatiebronnen opsporen, de informatie verwerken, informatie van meerdere bronnen samenbrengen en tot slot evalueren.

Ga aan de slag met de workshop Informatievaardigheden.

Tip: blijf in gesprek met ouders over wat leerlingen digitaal beweegt. In het Handboek Digitale Geletterdheid leest u hoe de school een ouderavond over jeugd en internet organiseert.

Bekijk alle antwoorden op veelgestelde vragen

Dit is één van de artikelen in een reeks die Kennisnet tot stand brengt met de PO-Raad. Bekijk het overzicht van alle artikelen uit de serie ‘Vraag & antwoord‘.

Deel deze pagina: Hoe sluit de leraar beter aan bij de digitale belevingswereld van leerlingen?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail