Drie ambities voor toekomstgericht onderwijs van Kennisnet. © Kennisnet

De uitdaging: leven, leren en werken in een digitale wereld. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Onderzoek laat zien dat bijna het dubbele aantal (4,5 miljoen mensen) niet mee kan komen in een wereld met vooral veel digitale (overheids)informatie. Ook zijn steeds meer diensten alleen via internet beschikbaar. 2,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder worstelen met de digitale betaalwereld (onderzoek van De Nederlandsche Bank in maart 2023). Een groot deel daarvan zijn ouders van kinderen die naar school gaan. Kinderen leren daarom niet vanzelfsprekend thuis hoe zij moeten omgaan met digitale informatie en beschikken niet per definitie over digitale vaardigheden.

De onderwijssector heeft voldoende middelen, passende ondersteuning en duidelijke kaders nodig

En, wat is echt en wat niet? Dat is voor ons allemaal steeds moeilijker te beoordelen. Naast het inmiddels traditionele nepnieuws zien we steeds meer AI-toepassingen die mensen perfect nabootsen. En misschien wel het belangrijkste: onder invloed van technologie en internationalisering verandert de arbeidsmarkt fors. In sommige sectoren is sprake van grote tekorten, terwijl andere beroepen juist steeds meer verdwijnen.

Recht doen aan waarden

Hoe kan de politiek het onderwijs steunen? Onderwijs moet de kansen van technologie benutten en die kansen laten bijdragen aan beter onderwijs voor elke leerling. Tegelijkertijd moeten we goed nadenken en bepalen wat we wel en niet tolereren in onze samenleving. Uitgangspunt bij digitalisering in het onderwijs is recht doen aan de waarden die we met elkaar belangrijk vinden: menselijkheid, rechtvaardigheid en autonomie. Scholen zijn verantwoordelijk voor een doordachte inzet van ict. Daarvoor hebben ze voldoende middelen nodig, moeten ze kunnen vertrouwen op een goed werkende publieke ondersteuningsstructuur en gebruik kunnen maken van betrouwbare leveranciers. Van een nieuw kabinet vragen we om dit vanuit een duidelijke visie mogelijk te maken. Blijf investeren in de ruimte en randvoorwaarden die het onderwijs nodig heeft.

Drie ambities voor toekomstgericht onderwijs

Daarbij gaat het om de volgende drie ambities die wij hieronder toelichten:

  1. Onderwijs bereidt iedereen voor op de wereld van nu en op de toekomst
  2. Leerlingen hebben recht op een veilige, digitale leeromgeving
  3. Regie op onderwijsgerichte ontwikkelingen in de commerciële en publieke sector

Eens? Wat zijn jouw ambities voor het onderwijs? Laat het weten via ons Linkedin-bericht

Deel deze pagina: Drie ambities van Kennisnet voor toekomstgericht onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail