Teacher Tapp is een app waarin leraren dagelijks vragen beantwoorden over hoe het er op hun school aan toe gaat. Ook schoolleiders, teamleiders en onderwijsondersteunend personeel kunnen vragen via de app beantwoorden.

Te grote afleiding

Tabel: een meerderheid van de ondervraagden vindt dat mobiele telefoons verboden moeten worden in de klas. © Teacher Tapp

Schoolleiders zijn ook redelijk resoluut in hun afwijzing van smartphones in de klas. Voornaamste reden voor het verbod is de mate van afleiding die een mobiele telefoon veroorzaakt. 75% van de deelnemers aan het onderzoek in het vo geeft dit aan, in het po gaat het om 54%. Een bijna even grote groep uit het basisonderwijs stelt dat het verbod niet alleen in de klas maar ook daarbuiten zou moeten gelden, bijvoorbeeld in de pauze. In het voortgezet onderwijs geeft slechts 33% dit aan.

Bij 41 procent een telefoontas

De ondervraagden onderstrepen het belang van schoolbrede afspraken rondom gedrag in het algemeen, waaronder de omgang met mobiele telefoons. Dat geldt in het bijzonder voor het voortgezet onderwijs. Van de 401 onderzoeksdeelnemers uit het vo zegt 21% dat duidelijke schoolbrede regels voor mobiele telefoons in de klas ontbreken. Bij 41% schrijft het beleid voor dat het mobieltje in de telefoontas gaat; bij 5% mag de mobiel het lokaal niet in. En dat terwijl 50% een verbod op de telefoon in de klas voor leerlingen tot 18 jaar zou willen zien. Kortom, het beleid op vo-scholen gaat minder ver dan leraren graag zouden willen.

Inzet in de klas

Opmerkelijk genoeg zetten ondervraagden uit het vo de telefoon wél regelmatig in. Dat gebeurt door leraren waarbij het beleid is dat leerlingen de telefoon bij zich mogen houden, maar óók door de leraren waarbij een verbod geldt (al is de groep waar een verbod geldt niet groot). Inloggen op de ELO, informatie zoeken op internet, een foto maken van het bord, het gebruik van oefen- en quiz-apps en muziek luisteren tijdens zelfstandig werken komen vooral voor.

Zelf bepalen

Uit deze resultaten blijkt al dat schoolbrede afspraken niet altijd toegepast worden. Een kwart van de onderzoeksdeelnemers in het vo geeft aan dat een minderheid van het personeel de schoolbrede afspraken voor de mobiele telefoon in de klas consequent naleeft. Sterker nog, van de 240 ondervraagden die graag een verbod op mobiele telefoons in de klas zou willen zien, vindt 62% dat een leraar zelf mag bepalen of ze mogen afwijken van dat verbod als de telefoons voor de les nodig zijn.

Startende leraren

Dit niet navolgen van beleid maakt handhaven van een verbod of beleid erg moeilijk voor leraren. Met name startende leraren hebben baat bij schoolbreed beleid dat in alle klassen geldt en waar alle collega’s zich aan houden. Orde houden wordt zo niet iets wat een individuele docent moet bevechten.

Deel deze pagina: Meerderheid leraren pleit voor ban op smartphones in de klas

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail