Larissa Zegveld is momenteel directeur van Wigo4it, een ict-coöperatie van de 4 grote gemeenten in Nederland in het sociale domein. Wigo4it faciliteert als ict-dienstverlener de gemeenten met geautomatiseerde processen bij het aanvragen van bijstand en het begeleiden naar werk. Verder is Larissa Voorzitter van het Forum Standaardisatie waarin zowel diverse overheidsorganisaties als het bedrijfsleven en de wetenschap is vertegenwoordigd. Het Forum stimuleert o.a. het gebruik van open standaarden in de publieke sector. Daarnaast is Larissa lid van de Raad van Advies CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en vervult zij diverse ambassadeurschappen.

Larissa Zegveld
Larissa Zegveld volgt per 1 september 2021 Toine Maes op als directeur-bestuurder van Kennisnet.

Over haar keuze voor Kennisnet is Larissa duidelijk: “Het onderwijs is een sector die mij al tijden boeit maar tot nu toe van een afstand. Als we het daar goed doen dan heeft iedereen, de jongeren zelf maar ook de maatschappij als geheel, er enorm veel profijt van. Het goed vormgeven van een leven lang leren en ontwikkelen hoort daar onlosmakelijk bij. Om nu van binnenuit die sector een bijdrage te mogen leveren maakt me enthousiast en zie ik als een mooie voortzetting van mijn loopbaan. Het is een voorrecht om met de organisatie straks verder te werken aan de ontwikkeling van digitalisering in het onderwijs”.

De raad van toezicht is ervan overtuigd dat Larissa met haar persoonlijke drive en kennis van digitalisering de toekomstige ontwikkeling van Kennisnet verder vorm kan geven.

Daarnaast dankt de raad van toezicht Toine Maes voor zijn enorme bijdrage in de afgelopen 20 jaar aan de totstandkoming en groei van Kennisnet tot de huidige robuuste organisatie.

Deel deze pagina: Kennisnet benoemt Larissa Zegveld tot nieuwe directeur-bestuurder

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail