Meteen naar de content
 • Uitleg
 • |
 • Artificial intelligence
 • |
 • po
 • vo
 • mbo

Veelgestelde vragen over ChatGPT in het onderwijs

Er zijn op dit moment veel vragen over het gebruik van de chatbot ChatGPT in het onderwijs. De software produceert teksten die vaak prima bruikbaar zijn voor werkstukken en essays. Studenten en leerlingen maken hier ook al gebruik van. Leraren en schoolorganisaties worstelen met de vraag: hoe gaan we hiermee om?

Wietse van Bruggen

Door Wietse van Bruggen

1 juli 2023
14 minuten lezen

In dit artikel gaan we dieper in op ChatGPT en vergelijkbare vormen van artificial intelligence.

ChatGPT: adviezen van Kennisnet

Hoewel we nog niet weten wat ChatGPT en grote taalmodellen uiteindelijk gaan betekenen voor het onderwijs, geven we hier toch enkele algemene adviezen en overwegingen.

 • Taalmodellen zoals ChatGPT zijn een hype. Van hypes weten we nog niet precies welke impact de technologie zal hebben, hoe de technologie het beste kan worden toegepast en wat we hierbij echt bruikbaar en acceptabel vinden. Van ChatGPT weten we nog lang niet alles, zowel in positieve als in negatieve zin. In de praktijk zal moeten blijken of en op welke manier deze technologie impact maakt op het onderwijs.
 • Tegelijkertijd zijn er nu al concrete vragen rond de chatbot. Mag hij worden gebruikt voor toetsen en examens, wanneer wel en wanneer zeker niet? In ieder geval is het belangrijk om hier helder over te zijn in het examenreglement.
 • Grote taalmodellen zijn niet meer weg te denken: ze zullen niet verdwijnen. Het gaat om een vorm van artificial intelligence waar we iets van moeten vinden en waar we ‘iets mee moeten’, zelfs als we besluiten om de technologie (in sommige onderwijssituaties) niet in te zetten.
 • Probeer deze technologie in ieder geval uit. Niet per se gelijk in een les, maar door bijvoorbeeld samen als team de tool uit te proberen in een sessie. Verken deze gezamenlijk in onderwijsteams en denk na over de gevolgen voor het onderwijsontwerp. Wat betekent het bestaan van deze technologie voor ons handelen? Voor de leerdoelen? Hoe gaan we hierover met de leerlingen in gesprek?
 • Verken ook als onderwijsteam hoe tegen deze technologie wordt aangekeken. Moet deze technologie omarmd worden of niet? Moeten we hiermee experimenteren, moeten we deze al gebruiken in de lespraktijk? Organiseer ook het gesprek met leerlingen over deze technologie: wat kan deze technologie wel en niet? Welke mogelijkheden en bedreigingen zien zij? Wat kan het betekenen voor het onderwijs?
 • In dit artikel wierpen we al enkele ethische vragen op over het gebruik van ChatGPT. Met behulp van ons Ethiekkompas kun je met je onderwijsteam dieper ingaan op deze ethische vragen.

Ethiekkompas

Als school heb je te maken met allerlei ethische vraagstukken rondom digitalisering. Maar hoe geef je daar antwoord op? Met deze tool maak je het concreet.

Ethiekkompas

Lees verder

Afspraken maken over ChatGPT bij toetsen en examens

Wanneer en hoe mogen leerlingen gebruikmaken van ChatGPT bij toetsen en examens? Leg het helder vast in het examenreglement. Lees onze 11 tips voor de korte en lange termijn over generatieve AI bij toetsing.
ChatGPT bij toetsen en examens: maak nu heldere afspraken

Wordt ChatGPT een gamechanger?

De onderwijswereld is vol van chatbot ChatGPT. Hoe kunnen scholen omgaan met deze vorm van artificial intelligence die in een paar tellen geloofwaardige teksten voor boekverslagen, essays en andere huiswerkopdrachten produceert?
Is ChatGPT de volgende gamechanger voor het onderwijs?

De onderwerpen waarover wij publiceren