Vaak wordt gedacht dat het gebruik van smartphones op school vooral nadelen kent, zoals afleiding en verstoring van de lessen. Maar er zijn ook voordelen. Denk aan verlevendiging van de lessen met online quizzes, effectieve oefenapps en de mogelijkheid om roosterwijzigingen en cijfers direct door te geven. Belangrijker nog is dat de smartphone een onlosmakelijk onderdeel van het sociaal-maatschappelijk leven is geworden, waar leerlingen hoe dan ook mee te maken hebben.

Naast het maken van beleid is zelfregulering van leerlingen bij het gebruik van smartphones ook erg belangrijk. © I-STOCK

‘One size fits all’ bestaat niet

Smartphones op school leveren een mix aan voor- en nadelen op. Die mix valt voor verschillende onderwijsvormen en -niveaus ook weer verschillend uit en hangt af van de manier waarop mobieltjes worden gebruikt. Daarom zijn er geen eenduidige uitspraken te doen als: "Smartphones op school zijn altijd slecht (of altijd goed) voor de leerprestaties."

Hoe lager het opleidingsniveau, des te meer leerlingen bijvoorbeeld profiteren van beperking als het gaat om hun leerresultaten, zo blijkt uit Engels onderzoek. Vooral voor niveaus als het praktijkonderwijs, en vmbo-basis en -kader kan het verstandig zijn om hier nadrukkelijk op in te zetten.

Tegelijkertijd kan de smartphone in een klas met leerlingen die gemakkelijk leren, ook een stoorzender zijn. En in een klas op een lager opleidingsniveau kunnen leerlingen er toch van profiteren, mits de telefoon gericht en gedoseerd als didactisch middel wordt ingezet. Ook hier geldt weer: one size fits all bestaat niet.

Leren omgaan met de digitale wereld

In de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ wordt duidelijk dat het begrenzen van smartphonegebruik een school niet vrijwaart van een belangrijke verantwoordelijkheid: leerlingen leren omgaan met de digitale wereld. Met hun smartphone zijn ze hier namelijk altijd mee verbonden. Hoe bereidt de school de leerlingen voor op een werkend leven waarin de smartphone een onmisbaar gereedschap is? Daar zal de school mee aan de slag moeten. Dat kán door smartphones toe te staan tijdens de lessen, maar ook door er gesprekken over te voeren. Of door op andere manieren te oefenen met impulscontrole.

Smartphones zijn niet de enige bron van afleiding

Niet alleen smartphones kunnen een bron van afleiding zijn, maar ook tablets, Chromebooks en laptops. Ook via die apparaten kunnen de leerlingen video’s kijken en sociale media volgen. Een breder mediabeleid, – dat verder gaat dan alleen de smartphone, – is ons advies.

Integraal beleid is het meest effectief

Het werkt het beste als scholen een integraal beleid hanteren voor een gericht gebruik van smartphones op school. Daarmee wordt voorkomen dat leraren onderling verschillende regels hanteren. Zo staan zij ook sterker bij eventuele conflicten over smartphones in de klas.

Hoe een school beleid kan maken, wordt uitgebreid beschreven aan de hand van 4 stappen in de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’. Benieuwd naar de publicatie? Deze is te downloaden onderaan deze webpagina.

Deel deze pagina: Leraar en leerling gebaat bij helder smartphonebeleid op school

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail