Het uitvoeren van een DPIA op zo’n groot systeem als een LAS is complex en veelomvattend. Aangezien de verwerkingen van scholen in een LAS grotendeels hetzelfde zijn, heeft het Netwerk IBP een generieke DPIA uitgevoerd op de leverancierskant. Schoolbesturen kunnen hiermee efficiënt een eigen DPIA uitvoeren.

DPIA-rapportages

In 5 verschillende werkgroepen, met vertegenwoordigers van schoolbesturen en inhoudelijke experts vanuit Kennisnet, is voor ieder systeem een DPIA-rapportage opgesteld. In deze rapportages staan de gegevensverwerking, beoordeling van doel, rechtmatigheid en risico’s en de te nemen maatregelen. In het algemene deel zijn dat de maatregelen die de leverancier moet nemen, eventueel in overleg met de school. Ook is aangegeven welke maatregelen scholen zelf moeten nemen om risico’s weg te nemen.

Man op telefoon en laptop met beveiligingstekens
Diverse werkgroepen van het Netwerk IBP hebben DPIA’s uitgevoerd op de 5 meest gebruikte LAS’en in het primair en voortgezet onderwijs. © iStock

Aan de slag

Scholen die zijn aangesloten bij het Netwerk IBP kunnen de DPIA-rapportages van de werkgroepen gebruiken als basis voor de DPIA van de eigen organisatie. Iedere school heeft immers specifieke risico’s, die mogelijk niet zijn meegenomen in de rapportage. In een inventarisatieformulier kan een school aangeven welke generieke risico’s en maatregelen van toepassing zijn op de eigen situatie. Daarnaast geeft de school aan welke instellingsspecifieke risico’s er zijn en welke maatregelen de school kan nemen.

Om scholen op weg te helpen met het uitvoeren van hun eigen DPIA zijn er in samenwerking met schoolbesturen diverse webinars geweest waarin het proces en de belangrijkste uitkomsten van de DPIA’s werden toegelicht. Leveranciers hebben hierbij ook gereageerd op de uitgevoerde DPIA’s. Alle beschikbare documenten en de webinar zijn voor leden te vinden in de documentenbibliotheek van het netwerk.

Word lid van het Netwerk IBP

Het Netwerk IBP is dé plek om met IBP-collega’s kennis en ervaringen te delen, ideeën uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan in een online community, door deel te nemen aan werkgroepen en tijdens netwerkbijeenkomsten. Het netwerk is van en voor schoolbesturen. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning.

Ook lid worden van het Netwerk IBP?

Meld u aan via het aanmeldformulier

Deel deze pagina: DPIA’s op leerlingadministratiesystemen

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail