Via Meldknop krijgen jongeren van 13 tot 18 jaar advies over wat zij kunnen doen bij vervelende voorvallen online. Het is gemaakt voor en door jongeren en wordt ondersteund door de politie en andere hulpverlenende organisaties. Ook voor ouders is er veel nuttige informatie te lezen.

Gebeurt er iets vervelends op internet? Dan kunnen jongeren via Meldknop, een initiatief van Digibewust, meer informatie krijgen over wat ze zelf aan het probleem kunnen doen en indien nodig worden ze doorverwezen naar de Kindertelefoon, Pestweb, Help Wanted, Meldpunt Discriminatie of de politie. Er is een nauwe samenwerking met Vraaghetdepolitie. De website geeft inzicht in wat wel en niet mag en bij strafbare feiten kun je aangifte doen bij de politie.

Marjolijn Bonthuis, adjunct-directeur van ECP en verantwoordelijk voor Meldknop vertelt waarom dit initiatief twee jaar geleden is opgezet: “Uit onderzoek en gesprekken met jongeren merkten we dat er behoefte was aan informatie over hoe zij zelf problemen kunnen oplossen die op internet zijn ontstaan. Natuurlijk kunnen ze ook hulp vragen aan een vriend, hun ouders of een leraar, maar soms willen jongeren het graag zelf oplossen of willen ze anoniem blijven. Als ze zelf op internet gaan zoeken, komen ze vaak ook niet bij de juiste instanties terecht. Vanaf Meldknop worden ze doorverwezen naar de organisaties die hen kunnen helpen.”

Bij de start is uitgebreid gesproken met verschillende groepen jongeren over welke problemen ze online hebben, waar ze tegenaan lopen en hoe zij dat zelf omschrijven. Want als iemand ‘vuile Turk’ roept, is dat dan pesten of discriminatie? De basistip die Meldknop geeft, is dat je vooral over problemen moet praten. Bonthuis: “Als een vriendinnetje een foto van jou op haar Facebook-pagina zet en jij wilt die eraf hebben, dan wordt dat best lastig. We adviseren vooral dat je hier met je vriendinnetje over moet praten. Zeventig procent van alle problemen wordt door de jongeren zelf opgelost.”

Bij Meldknop nemen ze de laatste tijd een nieuwe ontwikkeling waar. “Twee jaar geleden was vooral online pesten een groot probleem. Dat is nog steeds zo, maar de problemen rond seksueel lastig gevallen worden, namen vorig jaar substantieel toe. Wellicht komt het door de populariteit van Whatsapp, Snapchat en Instagram. Je bent dan overgeleverd aan vaak buitenlandse bedrijven. Daarom is het goed dat er meer druk wordt uitgeoefend vanuit de overheid om afspraken te maken over veiligheid en hoe je met elkaar omgaat op internet.”

Ook het geval van Freek staat niet op zichzelf en daarom wil Meldknop samen met Mijn Kind Online en de betrokken partijen om de tafel om te bespreken hoe zij jongeren als Freek kunnen helpen bij een identiteitshack.