Hermans staat bekend als de maker van MOOCS over Scratch voor leerlingen en leraren. MOOC staat voor Massive Open Online Course, een online cursus waarvoor iedereen zich mag inschrijven. Die MOOCs maakte ze, toen ze nog les gaf aan de Universiteit Leiden. Sinds kort doceert ze aan de Universiteit van Leiden, als leider van een researchgroep die zich bezighoudt met programmeeronderwijs.

Programmeren in een notendop

"Programmeren is een computer iets laten doen wat jij wil. Als je op je telefoon een opdracht aan Siri geeft, dan programmeer je met mensentaal. Maar maak je een spelletje, dan heb je daar een programmeertaal voor nodig. Bij programmeren denk je vaak aan ingewikkelde codes, maar er komt meer bij kijken", zegt Hermans.

Programmeren vergelijkt ze dan ook met schrijven van een boek: "Schrijf je een boek, dan is dat een heel proces. Het is meer dan alleen het tikken van een tekst op een toetsenbord. Je maakt een plan, denkt na, probeert het uit en begint opnieuw. Dit geldt ook voor programmeren. Dit hele proces, maar dan rondom programmeren, noem je computational thinking."

Laten zien dat programmeren een tool is om in te zetten

Hermans zet zich al jaren in voor programmeeronderwijs en heeft grote ambities, maar wat drijft haar eigenlijk?

"Om te beginnen vind ik dat de macht van tech-giganten eerlijker moet worden verdeeld. Dat is een hele opgave, maar het kan als we meer begrijpen hoe bedrijven werken. Facebook en YouTube worden gemaakt door mensen die bepalen wat jij ziet. Ze proberen je met algoritmen te sturen. Het is belangrijk dat we kinderen daar al vroeg inzicht in geven. Inzicht heb je nodig om de macht, die vooral in handen is van de grote tech-bedrijven, bij meer mensen te krijgen. 

Door eerder te beginnen met programmeeronderwijs kun je ook meisjes op het idee brengen om later een technische studie te gaan doen. © Istock

"Tot slot denk ik dat we door eerder te beginnen met programmeeronderwijs, ook meisjes op het idee brengen om later een technische studie te doen. Nu hoor ik nog te vaak dat meisjes zeggen: ‘Techniek is niets voor mij’. Als je ze vroeg met programmeren kennis laat maken, wordt technologie gewoner voor ze. Zo verklein je de kans dat ze later afhaken." 

Beluister de podcast

Interviewer is Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid. Hij is al jaren kritisch over pleidooien – met name uit het bedrijfsleven – om kinderen op de basisschool programmeeronderwijs te geven.

Benieuwd naar het hele verhaal van Hermans over programmeeronderwijs en waarom scholen er volgens haar goed aan doen om er vroeg mee te starten? Beluister de podcast en abonneer u via Apple Podcasts, Spotify of uw favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

Meer weten over digitale geletterdheid? Bekijk ook eens het Handboek Digitale Geletterdheid.

Deel deze pagina: In gesprek over programmeer-onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail