Netwerk engineer

Dan ben jij de juiste persoon om als netwerk engineer binnen het team Exploitatie aan de slag te gaan!

Wat is Kennisnet?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. We zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectoren in het onderwijs en delen onze kennis met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Samen met de sectorraden en SIVON stellen we het onderwijs in staat zijn ambities te realiseren met ict.

Kennisnet bouwt met SIVON aan een groot landelijk netwerk waarbij het doel is zoveel mogelijk scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aan te sluiten en deze gecentraliseerd een veilige internet toegang te bieden. Dit is de dienst Veilig Internet. SIVON en Kennisnet leveren hierbij net als bij een commerciële ISP internet toegang tot op de schoollocatie, maar daarbij in dit geval voorzien van extra functionaliteit zoals centrale firewalling. De firewall biedt bijv. IPS, Application Control, Web filtering en DDoS bescherming aan elke aangesloten locatie. De ambitie van SIVON is om in de komende jaren ruim 2500 schoollocaties (ruim 800.000 leerlingen!) te voorzien van hoogwaardig internet.

Er wordt in hoog tempo gewerkt aan de realisatie, waardoor Kennisnet op zoek is naar een enthousiaste netwerk (security) engineer die deze dienst naar een hoger niveau kan trekken. De dienst is op voornamelijk Fortinet apparatuur gebaseerd en hierom zoeken wij naar een engineer met een sterke affiniteit met Fortinet en ervaring met Fortigates. De focus van jouw werk ligt bij Veilig Internet, maar jouw kennis en kunde kan ook voor onze andere diensten ingezet worden.

Wat ga je doen?

De werkzaamheden voor Veilig Internet houden onder andere het spreken met schoolbesturen in om te komen tot een technische match. Daarvoor maak je highlevel designs van de beoogde netwerkaansluitingen van de locaties die willen aansluiten op de dienst Veilig Internet. Daarnaast kom je met de besturen tot een nieuwe firewall policy set waarbij bescherming van de gebruiker en infra op de locaties voorop staat. Hierbij adviseer je het bestuur en neem je deze mee in de dreigingen en ontwikkelingen die spelen.

Samen met onze technische beheerpartij kom je tot een detailontwerp welke door hen gebouwd wordt. Na oplevering van deze basis pak jij je rol van engineer weer op en begeleid je de schoollocaties van A tot Z bij de migratie van hun oude infrastructuur naar die van Veilig Internet.

Geen twee schoolbesturen zijn gelijk aan elkaar, dus creatief en pragmatisch denken zijn een vereiste om tot succes te komen. Ook het uitvoeren van changes en oplossen van incidenten horen bij de functie, zij het dat het doel is zo min mogelijk buiten kantooruren uit te voeren.

De dienst Veilig Internet is nieuw, maakt gebruik van de nieuwste technologie op securitygebied en wil zich daar ook continu in blijven ontwikkelen. Jij helpt actief mee in dit proces. Je komt te werken in een zelfsturend team dat werkt met de Agile principes. De aansturing zal gedaan worden door onze lead netwerken.

Over het team

Binnen het team Exploitatie zorgen we dat de online dienstverlening van Kennisnet en haar partners conform afspraken operationeel is. Daarnaast levert het team ondersteuning, geeft advies en voert het werkzaamheden uit voor het dienstenaanbod van Kennisnet en haar partners op de onderliggende ict-infrastructuur.

Je draait mee in het team Exploitatie waar naast Veilig Internet, de onderwijs-community-cloud en het nationale dienstencentrum worden beheerd en ondersteund. De onderwijs-community-cloud is de private cloud omgeving van Kennisnet waarop de diensten van Kennisnet en haar partners worden aangeboden. Daarnaast biedt het als nieuwe dienst de basisinfrastructuur aan voor het onderwijs in de datacenters van het nationale dienstencentrum. Deze basisinfrastructuur is het hart van de dienst Veilig Internet.

Wie zoeken wij?

Wie ben jij als persoon?

Wat bieden we?

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Je krijgt daar veel mogelijkheden en ruimte voor.

Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega’s en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs.

Solliciteren?

Wanneer deze functie je aanspreekt, e-mail dan je sollicitatiebrief en curriculum vitae naar personeelszaken(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl en vermeld in het onderwerp van je mail: “netwerk engineer”.

Als je brief en cv voldoende aansluiten bij de vacature, word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Een psychologische test maakt onderdeel uit van de procedure.