In 2012 switchte Marius van Zandwijk van een Amsterdams schoolbestuur naar Kennisnet. Na een carrière die in het teken stond van verandering, innovatie en onderwijs was dat een logische vervolgstap. Die bovendien heel positief uitpakte. “Ik verdiep me hier in verschillende rollen en onderwerpen én krijg de ruimte om mijn werk te combineren met het kunstenaarschap.”

Programmamanager i-coaches

“Vernieuwing is nodig om het onderwijs relevant te houden voor de toekomst”, vindt Marius. Het geeft hem dan ook veel voldoening om daaraan mee te werken. Op dit moment focust hij op het professionaliseringsbeleid voor het lerarenvak. Onder andere als manager van een groot programma dat kennisnet samen met MBO Digitaal uitvoert rondom i-coaches: medewerkers van mbo’s die hun collega’s meenemen in de onderwijskundige inzet van ict. “Een van de mooie stappen die we onlangs hebben gezet is de lancering van het open podium. Dit is een terugkerende digitale meeting waarin i-coaches vanuit heel Nederland kunnen ‘binnenwandelen’ om vragen te stellen en kennis uit te wisselen.”

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Naast het i-coachprogramma was Marius ook betrokken bij het opstellen van de Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid. Met dit instrument kunnen schoolbesturen zelf aan de slag om de digitale skills van hun leraren te verbeteren. Wat Marius’ volgende wapenfeiten worden? “Daar ben ik nu over aan het nadenken. Het interessante is dat er altijd zoveel op ons pad komt, van landelijke ontwikkelingen tot nieuwe groeifondsen. Er is daardoor van alles mogelijk!”

Coproducties

“Wat je ook bij Kennisnet doet, het is altijd een coproductie met andere spelers”, benadrukt Marius. “Dat is juist de manier om te komen tot innovaties die echt relevant zijn voor het onderwijs. Tegelijkertijd maakt dit het werk soms  complex, want er zijn veel verschillende belangen en de processen kunnen soms wat traag gaan.

Beeldend kunstenaar en senior adviseur

Ondertussen werkt Marius ook als beeldend kunstenaar, wat hij combineert met zijn baan als senior adviseur. “Naast mijn werk bij Kennisnet heb ik de Rietveld Academie doorlopen en inmiddels heb ik een praktijk als beeldend kunstenaar. Vanuit Kennisnet bestond altijd ruimte om het te hebben over de balans met de kunstpraktijk. Dat vind ik vanuit werkgeversperspectief bijzonder. Ook veel andere collega’s doen substantieel andere dingen naast hun werk bij Kennisnet. Dat betekent trouwens niet dat we de kantjes ervan af lopen. Wél is het altijd mogelijk om een goed gesprek aan te gaan over hoe je werk en andere bezigheden kunt combineren. Denk aan een dag minder werken, onbetaald verlof en veel flexibiliteit. Zo plan ik mijn eigen werkdagen.”

Collega worden van Marius? 

Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie

Terug naar Toekomstige collega’s