Wat ga je doen?

Doeltreffende webcontent bedenken en creëren en die op een effectieve manier bij de onderwijssector brengen. Daar ligt jouw focus als webredacteur. Onze organisatie heeft veel kennis van ict en onderwijs. We weten wat werkt en wat niet. Die kennis over vaak ingewikkelde (technische) onderwerpen giet jij in een helder verhaal en breng je onder de aandacht bij onze doelgroepen in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Hoe jouw werkzaamheden er exact uit zien, verschilt per project en per moment. Jouw agenda wordt voor een groot deel bepaald door de onderwijsactualiteit. Door nauw samen te werken met de inhoudelijk deskundigen van Kennisnet én door zelf nieuwsbronnen in de gaten te houden. Je beoordeelt, vaak ook samen met die inhoudsdeskundigen, je redactie- en communicatiecollega’s, of onderwerpen interessant zijn voor onze kanalen – kennisnet.nl, maar bijvoorbeeld ook Leraar24, lesopafstand.nl en social media. Zelfstandig pak je het verder op: je doet research, interviewt mensen, kiest de vorm en het platform, schrijft teksten en redigeert vooral ook veel.

Jij kijkt altijd naar wat er nodig is om de boodschap zo goed mogelijk te laten landen bij de doelgroep. De ene keer is dat een artikel op een van onze sites, de andere keer een podcast en dan weer schakel je een influencer in. Toch bestaat een groot deel van je werk uit het schrijven en redigeren van teksten. Daarbij is het startpunt compleet blanco óf juist een overload aan informatie, waaruit jij een helder verhaal weet te destilleren. Soms moet je zoeken en mensen overhalen om mee te werken, soms moet je juist op de rem trappen en beargumenteerd aangeven waarom een artikel dat een deskundige aanlevert niet thuishoort op kennisnet.nl.

Hoe langer je bij ons bent, hoe meer jouw kennis van ict en onderwijs groeit. En dat is mooi, want zo ben je al vrij snel in staat om content en onderwerpen aan elkaar te linken en om mee te denken over online en socialmediastrategieën. Hoe beter en doelgroepgerichter jouw producten, hoe meer views en hoe meer impact. Want dat is steeds jouw doel: het onderwijs verder helpen in de digitale transitie.

Wat is Kennisnet?

Het onderwijs kan niet meer zonder ict, zowel in de klas als in de bedrijfsvoering. Digitalisering is cruciaal om talenten van leerlingen en studenten tot bloei te brengen en noodzakelijk om het onderwijs goed te kunnen organiseren. Maar ict brengt ook veel uitdagingen en dilemma’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het vlak van privacy, cybersecurity, leermiddelen en digitale geletterdheid. Kennisnet is de gids die het Nederlandse onderwijs wegwijs maakt in het professioneel inzetten van ict. Zowel bij het leren als in de bedrijfsvoering. Wij onderzoeken en brengen advies uit. Niet aan één individuele school of docent, maar – en dat maakt ons werk zo leuk – direct aan alle scholen en besturen. Of aan het ministerie van OCW, sectorraden en andere landelijke organisaties. Jouw impact reikt dus heel ver. En dan werk je ook nog in een publieke organisatie vol (politieke) dynamiek én ruimte voor jouw initiatief.

Welke kwaliteiten breng jij mee?

Jij snapt aan welke informatie onze doelgroepen in de onderwijssector behoefte hebben en je hebt de drive om daar iets mee te doen. Bij jou is het geen ‘woorden óf daden’, maar ‘woorden én daden’. Je bent iemand die zelf actie onderneemt en zaken op de agenda zet. Tegelijkertijd weet je in alle dynamiek die ons werkveld met zich meebrengt ook de rust vinden om de kwaliteit van teksten te beoordelen. Jij bent bovendien een sociale webredacteur: iemand die graag en makkelijk met diverse experts in gesprek gaat om goede verhalen op te halen.

Ook heb je:

Wat krijg je hier voor terug?

Veel! Werken bij Kennisnet betekent werken in een fascinerende omgeving die – net als het onderwijs – nooit stilstaat. Vind jij het leuk om steeds nieuwe kennis op te doen en eigen initiatieven vorm te geven, dan kun je bij ons je hart ophalen. En dat ook nog in een vrolijk en open team van communicatieadviseurs, redacteuren, schrijvers en andere communicatiespecialisten.

Verder kun je rekenen op:

Past deze uitdaging helemaal bij jou?

Mail je motivatie en cv uiterlijk 16 mei 2022 naar personeelszaken(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl met als onderwerp ‘webredacteur’. We zijn benieuwd naar content die jij hebt gemaakt en we nodigen je uit om een recent voorbeeld bij je sollicitatie te voegen.

De procedure bestaat uit twee gesprekken, het eerste gesprek is online.

Voor het tweede gesprek doe je een online psychologische test.  Deze is bedoeld om jouw kwaliteiten in beeld te brengen.

Ter voorbereiding van het tweede gesprek vragen wij je een proefopdracht te maken.