VVA gestopt per 30 september

Met ingang van 30 september 2022 is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA,) gestopt. VVA is de voorziening waarmee scholen en gemeenten gegevens kunnen uitwisselen van leerlingen die de overstap maken van het vmbo, pro, vso en vavo naar het mbo. De wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens van leerlingen die de overstap maken van vo naar mbo blijft wel bestaan.

Wat betekent het stoppen van de VVA voor scholen en gemeenten?

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht op deze website.

Op de website van Coöperatieve Mbo-voorzieningen vindt u antwoord op veelgestelde vragen.
Voor ict-technische vragen kunt u terecht bij de leverancier van ict-overstapsystemen of bij het koppelpunt.
Voor inhoudelijke vragen over het stoppen van de VVA of de wettelijke verplichting tot gegevensuitwisseling kunt u terecht bij Inge Meere, algemeen manager Coöperatie Mbo-voorzieningen via i.meere(vervang deze tekst met @ teken)mbovoorzieningen.nl of 06 59 81 20 05.