Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo

VVA is een ict-voorziening waarmee scholen veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen uitwisselen. Deze gegevensverstrekking is een wettelijke verplichting sinds 1 september 2020, vastgelegd in de regeling Gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo.

VVA maakt het mogelijk om jongeren in de overstap van het vo naar het mbo goed in beeld te houden, en zo nodig tijdig te begeleiden naar het mbo. Het doel is om voortijdig schoolverlaten (vsv) verder terug te dringen.

Welke mogelijkheden biedt VVA?

Hoe werkt VVA?

De vmbo-, pro-, vavo- en vso-scholen moeten tussen 1 oktober en 1 februari een beperkte set gegevens aanleveren bij de gemeente over leerlingen die naar verwachting overstappen naar het mbo. De mbo-instellingen leveren vervolgens gegevens aan de scholen over de jongeren die zich bij hen hebben aangemeld. Gemeenten ontvangen een signaal als het aanmeldproces van een jongere stagneert.

Scholen gebruiken hun eigen leerlingadministratiesysteem voor het versturen en ontvangen van de informatie, via een koppeling met het VVA-systeem. Zo kunnen decanen en betrokkenen binnen de school snel en eenvoudig het verloop van het aanmeldproces van hun leerlingen volgen.

Van wie is VVA?

De landelijke ketenpartners MBO raad, VO-raad, PO-Raad, VNG en Ingrado zijn opdrachtgever voor de gehele Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA-breed). Het VVA-systeem bestaat uit drie koppelpunten die elk zorgen voor de benodigde informatie-uitwisseling, namelijk:

Kennisnet heeft het vo-koppelpunt VVA ontwikkeld in opdracht van de PO-Raad en de VO-raad. Het vo-koppelpunt faciliteert de berichtenuitwisseling voor vmbo-, pro-, vavo- en vso-scholen.