Scholen kunnen met VVA veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen uitwisselen. Hiermee kan mogelijke schooluitval in kaart worden gebracht. Zo voldoen scholen aan de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’.

Voor wie?

Schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs, volwassenenonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Wat maakt VVA mogelijk? 

Van wie is VVA?

Landelijke ketenpartners (MBO raad, VO-raad, PO-Raad, VNG, Ingrado) zijn opdrachtgever voor de gehele Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA-breed). De verschillende sectoren ontwikkelen hun eigen onderdeel. De voorziening bestaat uit 3 koppelpunten: 

  1. het vo-koppelpunt
  2. het mbo-koppelpunt
  3. het gemeente-koppelpunt

Kennisnet ontwikkelt het vo-koppelpunt VVA in opdracht van de PO-Raad en de VO-raad. 

Terug