Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo

Scholen kunnen met VVA veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen uitwisselen. Hiermee kan mogelijke schooluitval in kaart worden gebracht. Zo voldoen scholen aan de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’.

Voor wie?

Schoolbesturen en scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, volwassenenonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Wat maakt VVA mogelijk? 

Van wie is VVA?

De landelijke ketenpartners MBO raad, VO-raad, PO-Raad, VNG en Ingrado zijn opdrachtgever voor de gehele Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA-breed). De verschillende sectoren ontwikkelen hun eigen onderdeel. De voorziening bestaat uit 3 koppelpunten: 

  1. het vo-koppelpunt
  2. het mbo-koppelpunt
  3. het gemeente-koppelpunt

Kennisnet heeft het vo-koppelpunt VVA in opdracht van de PO-Raad en de VO-raad ontwikkeld.