Kennisnet zoekt een Standaardisatie-expert (voor 32-40 uur per week) die ict laat werken in het onderwijs.

Dan ben jij de juiste persoon om binnen het team Standaarden van Kennisnet te werken aan ketenarchitectuur en onderwijsstandaarden.

Wat ga je doen?

Je adviseert bij het ontwikkelen en beheren van nieuwe architectuur en je ondersteunt het gebruik. Je beheert de ROSA-wiki, het startpunt voor architecten en projectleiders van ketenprojecten. Zij weten via deze wiki wat er allemaal al te halen is aan ketenarchitectuur.

Je werkt daarbij samen met veel publieke en private partijen in de onderwijsketens zoals de GEU, VDOD, PO-Raad, DUO, VSNU en SBB. Dit zijn zowel individuele partijen als belangenbehartigers. Je vertaalt de diverse, soms tegengestelde belangen van betrokkenen naar een inhoudelijk voorstel dat voor alle partijen werkt.

Je bent als inhoudelijk expert betrokken bij het ontwikkelen, beheren en gebruiken van onderwijsstandaarden. Focus voor jou ligt op onderwijssemantiek in de thema's leermiddelen, toetsen, curriculum, verantwoording en bekostiging. Je borgt dat de uitgangspunten en spelregels van Edustandaard worden gerespecteerd.

Wie zoeken wij?

Wat bieden we?

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor. Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega's en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs.

Wat is Kennisnet?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. We zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectoren in het onderwijs en delen onze kennis met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Samen met de sectorraden stellen we het onderwijs in staat zijn ambities te realiseren met ict.

De medewerkers van het team Standaarden leveren een belangrijke bijdrage aan Edustandaard, het publiek-private samenwerkingsverband voor standaarden en architectuur in het onderwijs. Zij bemannen samen met medewerkers van Surf het Bureau Edustandaard. Zie voor meer informatie www.edustandaard.nl.

Solliciteren?

Wanneer deze functie je aanspreekt, e-mail dan je sollicitatiebrief en cv naar personeelszaken@kennisnet.nl en vermeld in het onderwerp van je mail: 'Standaardisatie-expert'. Als je brief en cv voldoende aansluiten bij de vacature, word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Een online psychologische test maakt onderdeel uit van de procedure.

Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Henk Nijstad, domeinmanager Standaarden, via 079 329 6725.

Terug