Over de functie

Om dat te kunnen waarmaken willen we dat scholen weerbaar zijn tegen digitale dreigingen, scholen verstandige keuzes maken over de persoonsgegevens van leerlingen en dat de digitale producten die in het onderwijs worden gebruikt voldoen aan alle wensen en (wettelijke) eisen met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging. Daarvoor heeft het kabinet structureel € 6 miljoen per jaar vrijgemaakt.
Door onze samenwerking kunnen we scholen in samenhang helpen bij het verbeteren van de veiligheid van de digitale omgeving. Het programma wordt opgebouwd in verschillende fasen. In 2022 hebben we de basis gelegd, in 2023 gaan we echt van start.

Wat ga je doen?

In het programma komen verschillende partijen, belangen en type activiteiten samen. Dat vraagt om een duidelijke en strakke sturing van de programmamanager op programmadoelen, geld, capaciteit en looptijd. Je organiseert deze sturing, maakt een duidelijk plan van aanpak, en weet zaken te structureren en faseren. Je bouwt meetmomenten in en onderneemt actie bij stagnatie. Daarnaast rapporteer je aan de opdrachtgever (het ministerie van OCW) over de voortgang van het programma en betrek je de opdrachtgever en het bestuurlijk overleg (waarin alle deelnemende partijen – OCW, PO-Raad, VO-raad, SIVON en Kennisnet vertegenwoordigd zijn) bij strategische beslismomenten.

Je hebt een belangrijke rol in het verbinden van de betrokken partijen en het verbinden van verschillende belangen, processen en krachtenvelden. Daarbij hanteer je verschillende beïnvloedingsstijlen en -strategieën effectief.

Door jouw werkwijze en de manier waarop je invulling geeft aan het programmamanagement ben je duidelijk herkenbaar als aanspreekpunt van het programma. Je zorgt voor draagvlak en acceptatie van het programma bij alle betrokken partijen. Daarvoor is het belangrijk dat je als programmamanager zelfstandig en onafhankelijk handelt. Je treedt op als vertegenwoordiger van het programma en de programmadoelen en stelt deze voor belangen van de betrokken organisaties en persoonlijke voor- en afkeuren. Je houdt rekening met machtsinvloeden maar durft te confronteren en positie en standpunten in te nemen als dat nodig is.

De programmaorganisatie is belangrijk om van het programma een succes te kunnen maken en is een schakel tussen de politiek-bestuurlijke wereld waar de doelen van het programma centraal staan, en de uitvoering van alle activiteiten die onder het programma vallen. Je bent in staat om de leden van de programmaorganisatie te binden, te coachen en te faciliteren bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Je geeft duidelijke kaders waarbinnen inspanning plaats dienen te vinden en je belegt verantwoordelijkheden bij de juiste organisaties en personen.

Welke kwaliteiten breng je mee?

Je wilt je voor langere tijd inzetten voor beter en veiliger onderwijs. Die uitdaging pak jij met energie en zelfvertrouwen aan. Je hebt aantoonbare affiniteit met de wereld van privacy en cybersecurity in het publieke domein. Je weet hoe je een meerjarig programma moet aansturen en hebt ruime ervaring met het werken in complexe omgevingen met verschillende stakeholders. Jouw kracht ligt in het goed kunnen wegen van belangen, op constructieve wijze partijen bij elkaar brengen en samen tot resultaat laten komen. Je bent goed in staat om uit te zoomen en naar het grotere geheel te kijken maar hebt ook oog voor de details.

Ook heb je een bovengemiddeld WO-niveau door opleiding of ervaring (dit toetsen we in de sollicitatieprocedure).

Wat krijg je hiervoor terug?

Veel! In deze functie kan je er echt aan bijdragen dat elke leerling kan leren in een veilige omgeving.

Vanwege je bijzondere en onafhankelijke rol als programmamanager Veilig Digitaal Funderend Onderwijs waarbij je primair de programmadoelen dient, word je aangestuurd door de opdrachtgever van het programma, het ministerie van OCW. Hoe dit in de praktijk precies vorm zal krijgen, zal in overleg worden vastgesteld.

Verder kun je rekenen op:

Past deze uitdaging helemaal bij jou?

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door Bureau Luider.
Je reactie, voorzien van een cv en motivatie, zie zij graag tegemoet voor 28 november en kan je richten aan Hanneke van Stigt Thans: via Hanneke(vervang deze tekst met @ teken)bureauluiderwerkt.nl
Uiteraard kun je ook eerst oriënterend verkennen met Hanneke of deze rol bij jou past.

Een referentiecheck, diplomacheck en een online capaciteits- en psychologische test, na de eerste gespreksronde, maken deel uit van deze procedure. De online test is bedoeld om jouw kwaliteiten in beeld te brengen.

Wil je meer weten?

Meer informatie over de doelstellingen van het programma Veilig Digitaal Funderend Onderwijs zijn te vinden in de kamerbrief over het verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek.

Ook sturen we je graag een informatiepakket, bestaande uit het (concept)programmaplan en het governancedocument. Je kan dit aanvragen door een mail te sturen naar Hanneke(vervang deze tekst met @ teken)bureauluiderwerkt.nl