Kennisnet zoekt een informatiearchitect (voor 32-40 uur per week) die ict laat werken in het onderwijs.

Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om binnen het team Standaarden van Kennisnet te werken aan het ontwikkelen, beheren en gebruik van onderwijsstandaarden en ketenarchitectuur.

De medewerkers van het team Standaarden leveren een belangrijke bijdrage aan Edustandaard, het publiek-private samenwerkingsverband voor standaarden en architectuur in het onderwijs. Zij bemensen samen met medewerkers van Surf het Bureau Edustandaard. Zie voor meer informatie www.edustandaard.nl.

Wat ga je doen?

Jouw belangrijkste aandachtsgebied is de ROSA: de sectorbrede ketenreferentiearchitectuur voor het onderwijs. Je adviseert bij het ontwikkelen en beheren van nieuwe architectuur en je ondersteunt het gebruik. Je beheert de ROSA-wiki, het startpunt voor architecten en projectleiders van ketenprojecten. Zij weten via deze wiki wat er allemaal al te koop is aan ketenarchitectuur.

Daarnaast ben je uiteraard betrokken bij het ontwikkelen, beheren en gebruiken van onderwijsstandaarden op basis van BOMOS. Focus voor jou ligt op onderwijssemantiek in de thema's leermiddelen, toetsen, curriculum, verantwoording en bekostiging.

Je werkt daarbij samen met veel publieke en private partijen in de onderwijsketens, zowel belangenbehartigers als individuele partijen. Je behartigt de diverse, soms tegengestelde belangen van betrokkenen en vertaalt deze naar een inhoudelijk voorstel dat voor alle partijen werkt. Je borgt zowel tijdens het ontwikkelen als het beheer van standaarden dat de uitgangspunten en spelregels van Edustandaard worden gerespecteerd.

Wie zoeken wij?

Wat bieden we?

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor. Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega's en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs.

Wat is Kennisnet?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. We zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectoren in het onderwijs en delen onze kennis met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Samen met de sectorraden stellen we het onderwijs in staat zijn ambities te realiseren met ict.

Solliciteren?

Wanneer deze functie je aanspreekt, e-mail dan je sollicitatiebrief en cv naar personeelszaken@kennisnet.nl en vermeld in het onderwerp van je mail: 'informatiearchitect'. Als je brief en cv voldoende aansluiten bij de vacature, word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Een online psychologische test maakt onderdeel uit van de procedure. Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Henk Nijstad, domeinmanager Standaarden, via 079 329 6725.

Terug