Kennisnet heeft een vacature voor een enterprise architect (voor 32-40 uur per week) die ict laat werken in het onderwijs.

Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om als architect binnen het CTO office van Kennisnet te werken!

Wie zijn wij?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Als gids helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. Naast gids zijn we bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo, bij een professionele inzet van ict.

Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Wat ga je doen?

Als enterprise architect werk je aan de toekomst van de informatievoorziening binnen het Nederlandse onderwijs.

Jouw belangrijkste aandachtsgebied is de ROSA: de sectorbrede keten referentiearchitectuur voor het onderwijs. Je adviseert de Architectuurraad van Edustandaard (het publiek-private platform voor beheer van onderwijsstandaarden en ketenarchitectuur) bij het ontwikkelen en beheren van nieuwe architectuur en je ondersteunt de toepassing ervan. Je beheert de ROSA-wiki, het startpunt voor architecten en projectleiders van ketenprojecten in het onderwijsdomein. Je bewaakt de samenhang en overerving vanuit andere referentiearchitecturen zoals de NORA, GEMMA, HORA en TripleA. Je draagt bij aan het ontwikkelen van een architectuurbasis voor het primair en voortgezet onderwijs (po en vo).

Ook richt je je op de ontwikkeling en onderhoud van de eigen Kennisnet architectuur en ontwerp. Je begeleidt als architect nieuwe ketenvoorzieningen en grote wijzigingen aan bestaande ketenvoorzieningen die Kennisnet beschikbaar stelt voor de basisinfrastructuur, zoals het onderwijs service register (OSR).

Je werkt samen met informatieanalisten, - architecten en andere experts van Kennisnet, en met de publieke en private partijen in de onderwijsketens (onder andere onderwijsinstellingen, OCW, DUO, educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers). Je hebt oog voor de verschillende, soms sterk uiteenlopende belangen van betrokkenen en vertaalt deze naar een inhoudelijk voorstel dat voor alle partijen werkt.

Zie voor meer informatie de pagina over ROSA

Zie voor meer informatie de pagina over OSR. 

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor. Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega's en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs.

Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op onze website. Bekijk in ieder geval ook de nieuwe Meerjarenkoers

Solliciteren?

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een assessment, referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 10 juni 2019 tegemoet.

Contactpersonen

Terug