Kennisnet heeft een vacature voor een beleidsadviseur (voor 32-40 uur per week) die ict laat werken in het onderwijs

Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om als beleidsadviseur binnen de afdeling Strategie en Externe betrekkingen te werken!

Wie zijn wij?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Als gids helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. Naast gids zijn we bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo, bij een professionele inzet van ict. Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur vertaal je inhoudelijke thema's op het gebied van onderwijs en ict naar bestuurlijke vraagstukken en andersom. Zo ondersteun je het onderwijs in het leggen van de verbinding tussen de onderwijspraktijk en ict-oplossingen op landelijk niveau en stel je bestuurders, schoolleiders en leraren in staat ict nog effectiever in te zetten.

Een belangrijk onderdeel van je functie is het opstellen van jaarplannen, rapportages en subsidieaanvragen. Je draagt actief bij aan verschillende inhoudelijke thema's en activiteiten, of het nu gaat om het organiseren van bijeenkomsten, het bieden van inhoudelijke en procesondersteuning aan collega's of het oppakken van ad-hoc klussen. Je kan helder verwoorden hoe ict kan helpen om het onderwijs nog beter te maken en je kunt benoemen waar de risico's liggen. Je begrijpt hoe beleid in het onderwijs tot stand komt en op welke manier Kennisnet hier een bijdrage aan kan leveren. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke vraagstukken en je wilt je hier graag verder in ontwikkelen.

Daarnaast speel je een rol in het onderhouden van een goede relatie met onze samenwerkingspartners, zoals de sectorraden, het ministerie van OCW en private partijen (onder andere uitgevers en softwareleveranciers). Je zorgt dat zij op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen bij Kennisnet.

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie.

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor.

Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega's en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs. Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op de website

Over de afdeling Strategie en Externe betrekkingen

De afdeling Strategie en Externe betrekkingen is een klein team dat de organisatie ondersteunt in het vertalen van de strategie naar activiteiten en een adequate verantwoording hiervan. We analyseren de ontwikkelingen in het onderwijsveld met onderzoek en verkenningen. We zoeken zowel intern als extern actief de samenwerking om ict te laten werken voor het onderwijs.

Solliciteren?

Wanneer deze functie je aanspreekt, e-mail dan voor 8 juni 2019 je sollicitatiebrief en cv naar personeelszaken@kennisnet.nl en vermeld in het onderwerp van je mail "beleidsadviseur". Als je brief en cv goed aansluiten bij de vacature, word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Een online assessment, na de eerste gespreksronde, maakt onderdeel uit van de procedure.

Terug