Kennisnet heeft een vacature voor een assistent controller (voor 32-40 uur per week) die ict laat werken in het onderwijs.

Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om als assistent controller binnen de afdeling Bedrijfsvoering & Control te werken!

Wie zijn wij?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Als gids helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. Naast gids zijn we bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo, bij een professionele inzet van ict.

Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Wat ga je doen?

Als assistent controller ben je de vraagbaak voor (domein)managers als het gaat om financiële kwesties. Je maakt onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsvoering en Control (B&C). Je werkt nauw samen met de coördinator B&C/controller en met de financieel administratief medewerker. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor het inzicht in de financiën en voor goede en efficiënte (financiële) processen.

In de dagelijkse gang van zaken ben je betrokken bij de uitvoering van interne controle maatregelen op het gebied van inkooporders en inkoopfacturen.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de periodieke financiële overzichten, zoals maandrapportages, kwartaalrapportages en de jaarrekening. Je verzorgt de opstelling van subsidieverantwoordingen ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij de uitvoering van jouw werkzaamheden onderhoudt je goede relaties met de andere professionals van B&C (bedrijfsjurist, manager P&O en manager interne controle en inkoop) en met het (domein)management en de coördinatoren van Kennisnet.

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor.

Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega's en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs. Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op onze website

Over de afdeling Bedrijfsvoering en Control

De afdeling Bedrijfsvoering en Control is de stafafdeling van Kennisnet en verantwoordelijk voor financiële, juridische, inkoop technische, facilitaire, secretariële en personele zaken. We zoeken zowel intern als extern actief de samenwerking om ict te laten werken voor het onderwijs.

Solliciteren?

Wanneer deze functie je aanspreekt, e-mail dan voor 8 juni 2019 je sollicitatiebrief en cv naar personeelszaken@kennisnet.nl en vermeld in het onderwerp van je mail "assistent controller". Als jouw brief en cv goed aansluiten bij de vacature, word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Een online assessment, na de eerste gespreksronde, maakt onderdeel uit van de procedure.

Vóór aanstelling is het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Kennisnet neemt het initiatief tot het aanvragen van een VOG bij de screeningsautoriteit Justis en neemt de aan het aanvragen van een VOG verbonden kosten voor haar rekening.

Terug