Kennisnet zoekt een adviseur met kennis van technologische ontwikkelingen die werkt aan de professionele inzet van ict in het onderwijs.

Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om als adviseur binnen Kennisnet te werken!

Wie zijn wij?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Als gids helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. Naast gids zijn we bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo, bij een professionele inzet van ict. Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Wat ga je doen?

Als adviseur technologische innovatie ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie en kan je de vertaalslag maken van technologische ontwikkelingen naar het onderwijs. Om dat goed te kunnen doen, weet je wat er in het onderwijs speelt en wat onderwijsbestuurders en ict-verantwoordelijken bezig houdt. Zo kun je analyseren en duiden welke technologie het meest kansrijk kan zijn om onderwijsambities waar te maken. Je kan aangeven waar schoolbesturen over na moeten denken bij de inzet van deze technologieën, zodat scholen en besturen weloverwogen keuzes kunnen maken. Je kijkt met een kritische blik naar trends en hypes. Wat is er nu echt waar, en hoe relevant zijn technologieën voor het onderwijs? En waar moeten schoolbesturen rekening mee houden als ze die technologieën besluiten in te zetten?

Kennisnet is de onafhankelijke autoriteit die schoolbesturen op de hoogte brengt van nut en noodzaak. Waar nodig probeer je mythes te ontkrachten en technologie te demystificeren. Wanneer scholen maatwerk willen bieden, adviseren we bijvoorbeeld om de mogelijkheden van adaptief leermateriaal te onderzoeken.

Deze ondersteuning ziet er als volgt uit:

Dit doen wij onder andere door:

Onze (en dus ook jouw) adviezen zijn generiek bruikbaar voor alle schoolbesturen in de onderwijssectoren die wij ondersteunen, en niet alleen toepasbaar binnen een individuele school of schoolbestuur.

Het team technologische innovatie, onderdeel van de afdeling Expertise, informeert, inspireert en ondersteunt schoolbesturen bij het (zelf) maken van de juiste keuzes in onderwijstechnologie. Het is een klein team: we werken intensief samen, we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We (onder)steunen elkaar waar nodig. Ook werk je nauw samen met andere adviseurs, inhoudelijke experts binnen en buiten Kennisnet en met onze samenwerkingspartners, zoals de sectorraden onderwijs, het ministerie van OCW en private partijen (onder andere uitgevers van leermiddelen).

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor. Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega’s en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs. Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op de Kennisnet website.

Solliciteren?

Wanneer deze functie je aanspreekt en past bij jouw kennis en werkervaring, mail dan voor 25 mei 2021 je sollicitatiebrief en cv naar personeelszaken(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl en vermeld in het onderwerp van je mail “adviseur technologie”. Als je brief en cv goed aansluiten bij de vacature, word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Een online assessment, na het eerste gesprek en het maken van een opdracht ter voorbereiding van een tweede gesprek, zijn onderdeel van de procedure.