Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om als adviseur binnen het i-team van Kennisnet te werken!

Wie zijn wij?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Als gids helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. Naast gids zijn we bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo, bij een professionele inzet van ict. Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Het i-team

In het i-team van Kennisnet komen verschillende disciplines samen: informatiemanagement, ict-infrastructuur, informatiebeveiliging en privacy. We richten ons op de randvoorwaarden van de inzet van ict in het onderwijs, dus niet op het onderwijs zelf en/of de didactische inzet van ict. Daarvoor zijn andere teams binnen Kennisnet waar we veel mee samenwerken.

Vraagstukken waar het i-team zich over buigt zijn bijvoorbeeld:

We zijn een team waarin we gezamenlijk afspreken wie wat doet. Het team bestaat uit ongeveer 10 adviseurs, verdeeld over junior-, medior- en seniorfuncties.

Wat ga je doen?

Als adviseur privacy ondersteun je met je adviezen het onderwijs bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Vrijwel alle scholen maken gebruik van ict, zowel voor het leerproces als de bedrijfsvoering. Dit leidt tot meer gebruik van data en vaak ook uitwisseling van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid van scholen voor deze data en de privacy van leerlingen neemt daarmee toe. Denk hierbij onder andere aan het opstellen van IBP-beleid en het uitvoeren van privacyanalyses of DPIA’s. Het is van groot belang dat leerlingen veilig en verantwoord kunnen leren en samenwerken met behulp van ict-voorzieningen en dat informatie-uitwisseling binnen en buiten de school goed is geregeld.

Je houdt je samen met je collega’s bezig met complexe privacyvraagstukken binnen het onderwijs, waarbij het komen tot een praktisch en werkbaar antwoord centraal staat. Jouw heldere en compacte adviezen vormen de link tussen de beleidsmatige, juridische en technische aspecten van privacy binnen het onderwijs. Je adviezen kunnen allerlei verschillende uitingsvormen hebben, onder andere in de vorm van publicaties en artikelen, adviesgesprekken, presentaties en sessies. De doelgroep van je adviezen is divers. Het kunnen onder andere bestuurders, IBP-beleidsmakers en leraren zijn.

Je adviezen zijn generiek bruikbaar voor alle schoolbesturen in de onderwijssectoren die wij ondersteunen en niet alleen toepasbaar binnen een individuele school of schoolbestuur.

Je werkt nauw samen met andere adviseurs, inhoudelijke experts binnen en buiten Kennisnet. En ook met onze samenwerkingspartners de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad, SIVON en SURF, het ministerie van OCW en private partijen (onder andere uitgevers van leermiddelen).

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor.

Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega’s en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs. Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op www.kennisnet.nl.

Solliciteren?

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien zij graag tegemoet en kan je richten aan Hanneke van Stigt Thans: hanneke(vervang deze tekst met @ teken)aardoomendejong.nl.