Kennisnet zoekt een ervaren adviseur met juridische kennis van privacy die werkt aan de professionele inzet van ict in het onderwijs.

Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om als adviseur binnen Kennisnet te werken!

Wie zijn wij?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Als gids helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. Naast gids zijn we bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo, bij een professionele inzet van ict.

Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Wat ga je doen?

Als adviseur privacy ondersteun je met je adviezen het onderwijs bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Vrijwel alle scholen maken gebruik van ict, zowel voor het leerproces als de bedrijfsvoering. Dit leidt tot meer gebruik van data en vaak ook uitwisseling van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid van scholen voor deze data en de privacy van leerlingen neemt daarmee toe. Denk hierbij onder andere aan het opstellen van IBP-beleid en het uitvoeren van privacyanalyses of DPIA's. Het is van groot belang dat leerlingen veilig en verantwoord kunnen leren en samenwerken met behulp van ict-voorzieningen en dat informatie-uitwisseling binnen en buiten de school goed is geregeld.

Je houdt je samen met je collega's bezig met complexe privacyvraagstukken binnen het onderwijs, waarbij het komen tot een praktisch en werkbaar antwoord centraal staat. Jouw heldere en compacte adviezen vormen de link tussen de beleidsmatige, juridische en technische aspecten van privacy binnen het onderwijs. Je adviezen kunnen allerlei verschillende uitingsvormen hebben, onder andere in de vorm van publicaties en artikelen, adviesgesprekken, presentaties en sessies. De doelgroep van je adviezen is divers. Het kunnen onder andere bestuurders, IBP-beleidsmakers en leraren zijn.

Je adviezen zijn generiek bruikbaar voor alle schoolbesturen in de onderwijssectoren die wij ondersteunen en niet alleen toepasbaar binnen een individuele school of schoolbestuur.

Je werkt nauw samen met andere adviseurs, inhoudelijke experts binnen en buiten Kennisnet en met onze samenwerkingspartners, zoals de sectorraden onderwijs, het ministerie van OCW en private partijen (onder andere uitgevers van leermiddelen).

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor. Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega's en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs. Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op onze website.

Solliciteren?

Wanneer deze functie je aanspreekt en past bij jouw kennis en werkervaring, mail dan voor 13 januari 2020 je sollicitatiebrief en cv naar personeelszaken@kennisnet.nl en vermeld in het onderwerp van je mail "adviseur privacy". Als je brief en cv goed aansluiten bij de vacature, word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Een online assessment, na het eerste gesprek, maakt onderdeel uit van de procedure.

Terug