Kennisnet zoekt een ervaren adviseur met kennis van informatiemanagement die werkt aan de professionele inzet van ict in het onderwijs.

Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om als senior adviseur, specifiek voor informatiemanagement binnen het i-team van Kennisnet te werken!

Wie zijn wij?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Als gids helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. Naast gids zijn we bouwer van publieke ict-diensten en voorzieningen. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo, bij een professionele inzet van ict. Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Het i-team

In het i-team van Kennisnet komen verschillende disciplines samen: informatiemanagement, ict-infrastructuur, informatiebeveiliging en privacy. We richten ons op de randvoorwaarden van de inzet van ict in het onderwijs, dus niet op het onderwijs zelf en/of de didactische inzet van ict. Daarvoor zijn andere teams binnen Kennisnet waar we veel mee samenwerken.

Vraagstukken waar wij ons over buigen zijn bijvoorbeeld:

Als i-team leggen we ook de verbinding met de ict-infrastructuur binnen een school: devices en andere hardware, internetverbindingen, besturingsplatforms en generieke samenwerkingsomgevingen. De referentiearchitecturen voor het funderend onderwijs (FORA) en mbo (MORA) zijn een belangrijk vertrekpunt voor onze werkzaamheden. Daarnaast vormen diverse netwerken van medewerkers van onderwijsinstellingen de basis onder onze werkzaamheden. Denk hierbij aan de netwerken voor informatiemanagement en onderwijslogistiek in het mbo en het in oprichting zijnde netwerk informatiemanagement po/vo. Ook leggen we binnen dit team nadrukkelijk de relatie met privacy en beveiliging.

We zijn een team waarin we gezamenlijk afspreken wie wat doet. Het team bestaat uit ongeveer 10 adviseurs, verdeeld over junior-, medior- en seniorfuncties.

Wat ga jij doen?

Als adviseur ondersteun je het onderwijs bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van informatiemanagement in het onderwijs. Vraagstukken waar je over adviseert gaan over de informatie- en applicatiehuishouding van onderwijsinstellingen, maar ook over hoe zij hun onderwijs steeds vaker flexibel organiseren. Wat zijn de keuzes die onderwijsinstellingen (zowel groot als klein) hierin moeten maken, en welke informatie en ondersteuning hebben zij hiervoor nodig. Jouw actuele kennis van informatiemanagement en je ervaring met het onderwijs, breng je door middel van publicaties, tools, presentaties en gesprekken goed en begrijpelijk over aan onze verschillende doelgroepen in het onderwijs. Jouw adviezen zijn toepasbaar binnen de hele onderwijsketen.

Je weet de vertaling te maken naar landelijke randvoorwaarden zoals de ontwikkeling en het gebruik van standaarden, of de vertaling naar inkoopvoorwaarden. Je doet dit nadrukkelijk vanuit de link met de (langetermijn-)vraagstukken van het onderwijs, zoals verbetering van de onderwijslogistiek, flexibilisering van het onderwijs en het bieden van meer onderwijs op maat.

Jouw rol als adviseur werkt dus twee kanten op. Je bent in contact met de schoolbesturen uit ons netwerk om hun vragen op te halen en deze samen met hen te vertalen in concrete informatie, handreikingen en eventueel tooling. Maar je adviseert ook over de randvoorwaarden die door Kennisnet, sectorraden, overheid en softwareleveranciers op orde gebracht moeten worden. Je werkt veelal samen met andere experts binnen en buiten Kennisnet en uiteraard met je collega’s van het i-team. Veelal heb je contact met informatiemanagers, ict-verantwoordelijken en beleidsadviseurs binnen de onderwijsbesturen.

Voorbeelden van concrete vraagstukken / onderwerpen zijn:

Onderwijslogistiek: bij de flexibilisering van het onderwijs speelt onderwijslogistiek een cruciale rol. Welke factoren spelen mee en op welke wijze verhouden deze zich tot elkaar. En hoe kun je uiteindelijk door toepassing van digitalisering binnen de onderwijslogistieke processen ook echt een verandering naar meer flexibilisering mogelijk maken. Vanuit Kennisnet dragen we bij aan het gesprek hierover, de ontwikkeling van modelvorming en simulatie hiervan en het aandragen van mogelijke oplossingen.

Hoe kunnen scholen inzicht krijgen in de functionaliteiten van de applicaties die ze gebruiken? Om dubbelingen te voorkomen, om nieuwe applicaties op te toetsen. Of overstijgend, om de hoeveelheid en impact van veranderingen op dit gebied in de schoolorganisatie te kunnen managen. We willen besturen in staat stellen om op basis van kennis van activiteiten en processen de passende ondersteuning door een ict-oplossing te bepalen.

Voor deze functie zijn we expliciet op zoek naar iemand die het onderwijs van binnenuit kent. Die weet welke vraagstukken er spelen binnen onderwijsinstellingen, inzicht heeft in het type applicaties dat wordt gebruikt en mede vanuit die ervaring kan adviseren. Werk je op dit moment in een informatiemanagement-achtige rol bij een onderwijsinstelling, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk (voor bepaalde of voor onbepaalde tijd). Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het senior niveau van de functie.

Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor.

Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega’s en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs.

Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op de website van Kennisnet.

Solliciteren?

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien zij graag tegemoet en kan je richten aan Hanneke van Stigt Thans: hanneke(vervang deze tekst met @ teken)aaardoomendejong.nl.

Een referentiecheck, diplomacheck en online assessment, na de eerste gespreksronde maken deel uit van deze procedure.