Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om als senior adviseur cybersecurity binnen het i-team van Kennisnet te werken!

Wie zijn wij?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Als gids helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. Naast gids zijn we bouwer van publieke ict-diensten en voorzieningen. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo, bij een professionele inzet van ict. Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Het i-team

In het i-team van Kennisnet komen verschillende disciplines samen: informatiemanagement, ict-infrastructuur, informatiebeveiliging en privacy. We richten ons op de randvoorwaarden van de inzet van ict in het onderwijs, dus niet op het onderwijs zelf en/of de didactische inzet van ict. Daarvoor zijn andere teams binnen Kennisnet waar we veel mee samenwerken.

Vraagstukken waar het i-team zich over buigt zijn bijvoorbeeld:

Digitale veiligheid zien we als Kennisnet als onlosmakelijk verbonden met het thema privacy, zie hiervoor ook de Aanpak IBP (informatiebeveiliging en privacy) en het Framework IBP voor het mbo. Als i-team leggen we ook de verbinding met de ict-infrastructuur binnen een school: devices en andere hardware, internetverbindingen, besturingsplatforms en generieke samenwerkingsomgevingen. Daarnaast maakt informatiemanagement deel uit van de werkzaamheden van ons team. De referentiearchitecturen voor het funderend onderwijs (FORA) en mbo (MORA) zijn een belangrijk vertrekpunt voor onze werkzaamheden.

Diverse netwerken van medewerkers van onderwijsinstellingen vormen de basis onder onze werkzaamheden. De netwerken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in zowel primair en voortgezet onderwijs als in het mbo zijn hierbij in het bijzonder relevant. Het Netwerk IBP mbo kent een 100% dekking onder onderwijsinstellingen en in het primair en voortgezet onderwijs zijn inmiddels meer dan 400 professionals aangesloten bij ons Netwerk IBP. De netwerken zijn zeer actief en voeren bijvoorbeeld gezamenlijk DPIA’s uit. Daarnaast spelen we een rol in onderhandelingen met grote leveranciers zoals op dit moment Google.

Wat ga je doen?

Als adviseur ondersteun je het onderwijs bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van cybersecurity. Het doorgaan van het onderwijsproces is in toenemende mate afhankelijk van betrouwbare ict, die werkt en waarbij veilig met gegevens om wordt gegaan. Kijk maar naar recente nieuwsberichten van hacks en ransomware-aanvallen bij schoolbesturen. Daarom verstevigt Kennisnet haar activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Vraagstukken waar je over adviseert gaan over de maatregelen die schoolbesturen moeten nemen om de digitale veiligheid te bevorderen. Denk aan de professionalisering van personeel, het in kaart brengen van kwetsbaarheden, het maken van goede afspraken met leveranciers en het maken van de juiste keuzes om de eigen situatie te verbeteren. Jouw gedegen kennis van cybersecurity breng je door middel van publicaties, tools, presentaties en gesprekken goed en begrijpelijk over aan onze verschillende doelgroepen in het onderwijs, en zijn toepasbaar binnen de hele onderwijsketen. Je schakelt als adviseur steeds tussen het ontwikkelen en verbreden van kennis en de praktische vertaling naar de onderwijspraktijk.

Voorbeelden van actuele vraagstukken:

Wat moeten en kunnen onderwijsinstellingen doen om hun digitale veiligheid te verbeteren?
Schoolbesturen zijn geen cybersecurity-experts, maar hoe zorgen we ervoor dat ze wel over de juiste kennis beschikken om keuzes te maken? Hoe zorgen we dat onderwijsinstellingen zich bewuster worden van veiligheidsrisico’s en de juiste maatregelen nemen? Hoe laten we ons huidige Netwerk IBP doorgroeien tot een volwaardige CERT?

Jouw rol als adviseur werkt dus twee kanten op. Je bent in contact met de schoolbesturen uit ons netwerk om hun vragen op te halen en deze samen met hen te vertalen in concrete informatie, handreikingen en eventueel tooling. Maar je adviseert ook over de randvoorwaarden die door Kennisnet, sectorraden, overheid en softwareleveranciers op orde gebracht moeten worden. Hiervoor werk je veelal samen met andere experts binnen en buiten Kennisnet. Denk hierbij in het bijzonder aan je collega’s van het i-team, maar ook met de CTO en CISO van Kennisnet.

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk (voor bepaalde of voor onbepaalde tijd).
Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het seniorniveau van de functie.

Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor.

Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega’s en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs.

Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op de website van Kennisnet.

Solliciteren?

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien zij graag tegemoet en kan je richten aan Hanneke van Stigt Thans: hanneke(vervang deze tekst met @ teken)aaardoomendejong.nl.

Een referentiecheck, diplomacheck en online assessment, na de eerste gespreksronde maken deel uit van deze procedure.