Met een mobiel device krijgt een leerling toegang tot digitale leermiddelen. De meest gangbare devices in het onderwijs zijn tablets, Chromebooks en laptops. Ook de smartphone kan in sommige gevallen worden ingezet.

Niet elk mobiel device is voor alle onderwijsactiviteiten geschikt. Bedenk daarom van tevoren goed hoe een leerling het device moet gebruiken. Moeten leerlingen veel typen? Dan ligt een device met touch-bediening zoals een tablet niet voor de hand en is een laptop of Chromebook met een geïntegreerd toetsenbord een betere keuze.

Volwassenheid van de technologie

De technologie voor mobiele devices is een gangbare technologie die zonder veel problemen technisch in te richten is op school. Zo kan een eindgebruiker onder andere kiezen tussen leveranciers die een vergelijkbaar aanbod hebben. De grootste uitdaging in de toepassing ervan zit in de mensen die ermee moeten werken. Leerlingen en leraren moeten vaardig genoeg zijn om ermee om te kunnen gaan. 

Toepasbaarheid voor het onderwijs

Maakt een school gebruik van digitale leermiddelen? Dan zijn mobiele devices nodig om leerlingen toegang te geven tot die leermiddelen. Hoe dat gebeurt, verschilt per sector. In het primair onderwijs (po) koopt de school de devices vaak in voor gedeeld gebruik op school. In het voortgezet onderwijs (vo) en mbo wordt vaker gezamenlijk ingekocht voor individueel gebruik door leerlingen of gebruikgemaakt van bring-your-own-device (BYOD) of huur- en leaseconstructies. Welke optie het beste past, hangt af wensen ten aanzien van beheer, maar ook van de financiële middelen van school, ouders en leerlingen. 

Beheer van mobiele devices is in veel gevallen op afstand mogelijk met mobile device management (MDM). Instellingen van het apparaat en aankoop van apps kunnen daarmee centraal worden gedaan. 

Leerling maakt gebruik van mobiel device
Leerling volgt online les met een mobiel device

Aandachtspunten en tips

Doe onderzoek

Onderzoek voor de aanschaf van devices of er hardware en/of software-eisen aan het digitale leermateriaal zitten. Gebruik de keuzehulp devicetype in de KennisnetWijzer. 

Kies voor mobile device management

Worden leerlingen geacht toetsen te maken op een device? Dan wil je spieken voorkomen. Met mobile device management kan een school op afstand meekijken op het device van een leerling. Let wel, school mag niet zonder toestemming meekijken of applicaties afsluiten op een device van een leerling.

Soms is het van belang dat een device op een bepaalde manier is ingesteld of moet software of het besturingssysteem worden geüpdatet. Ook dat is centraal te regelen via mobile device management.

Deel deze pagina: Mobiele devices

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina