De verbinding met internet wordt geregeld via een internetprovider. Beschikbaarheid en benodigde bandbreedte zijn de twee belangrijkste variabelen om rekening mee te houden bij het afsluiten van een internetverbinding. Vervolgens wordt met (wifi-)aansluitpunten in de school geregeld dat leerlingen, leraren, medewerkers en soms gasten gebruik kunnen maken van de internetverbinding. 

Volwassenheid van de technologie

Internetverbinding en wifi zijn gangbare technologieën die zonder veel problemen technisch in te richten zijn op school. Een eindgebruiker kan onder andere kiezen tussen leveranciers met een vergelijkbaar aanbod.

Toepasbaarheid voor het onderwijs

De meeste kernactiviteiten op school zijn afhankelijk van een internetverbinding, zowel als het gaat om administratie en ondersteuning als om de les zelf. Zo worden lessen gegeven via bijvoorbeeld een smartboard en wordt administratie bijgehouden in een digitaal leerlingadministratiesysteem. Dit betekent dat een school het zich niet meer kan veroorloven dat een internetverbinding niet werkt of instabiel is. De kwaliteit van het onderwijs hangt daardoor deels samen met de kwaliteit van de internetverbinding.

Weergave van een internetwerk
De meeste kernactiviteiten op school zijn afhankelijk van een internetverbinding, zowel als het gaat om administratie en ondersteuning als om de les zelf.

Aandachtspunten en tips

Maak goede afwegingen

In de handreiking internetverbinding lees je alles over de afwegingen die je moet maken bij het vernieuwen, uitbreiden of aanpassen van een internetverbinding.

Bereken de benodigde bandbreedte

Gebruik de tool ‘Berekening capaciteit internetverbinding’ om de benodigde bandbreedte voor nu en voor over 5 jaar uit te rekenen. 

Werk aan een goed (wifi)netwerk

Met internet alleen ben je er niet. Een stabiel en betrouwbaar intern (wifi)netwerk is minstens zo belangrijk. In de handreiking netwerk en wifi lees je waar je op moet letten bij het aanleggen van een intern netwerk, waar je leveranciers op selecteert en welke vragen je aan ze moet stellen.

Zorg voor goede beveiliging

Maak van beveiliging een prioriteit. Een onveilige en slecht ingerichte ict-infrastructuur kan leiden tot chaos op school: geen internet, verstoorde lessen, leerlingen die cijfers aanpassen, medewerkers die geen salaris ontvangen of data die op straat liggen. Hoe je deze risico’s verkleint, lees je in deze checklist met 8 maatregelen om een ict-infrastructuur te beveiligen.

Verdiep je in 5G-internet

Eén van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internet en wifi is de komst van het 5G netwerk. Lees in 3 misvattingen over 5G-internet meer over misvattingen over 5G, maar ook over de kansen die er liggen voor het onderwijs. 

Maak kennis met eduroam

Scholen in Nederland kunnen gratis gebruikmaken van eduroam. Eduroam is een internationaal netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. Met eduroam krijgen leerlingen, medewerkers en bezoekers snel en veilig toegang tot de internetverbinding van de school. Kijk voor meer informatie op de pagina over eduroam. 

Betrek SIVON

SIVON is een coöperatieve vereniging van schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs. Via SIVON kun je een internetverbinding afnemen. Zij regelen het keuze- en implementatieproces voor je en je bent verzekerd van  betrouwbaar en veilig internet. Kijk voor meer informatie op sivon.nl

Deel deze pagina: Internetverbinding en wifi

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina