Wat ga je doen?

In deze functie ben je een echte verbinder tussen Kennisnet en allerlei belangrijke stakeholders voor het primair, het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Wat speelt er in de maatschappij op ict-gebied waar wij als gids en adviseur op moeten inhaken? Denk aan cybersecurity en artificial intelligence. Welke behoeften leven er bij de sectorraden die de belangen van de schoolbesturen behartigen? Welke thema’s leven er in de politiek en hoe kunnen wij hier goed op inspelen? Hoe organiseren we een goede samenwerking met andere landelijke partijen die werken op het gebied van digitalisering van het onderwijs? Wat vraagt dit van landelijke publieke ict-diensten?

Jij maakt inzichtelijk of en hoe Kennisnet ict-vraagstukken op zou moeten pakken.

In je dagelijkse werk schakel je veel tussen verschillende dossiers en schat je zelf in hoeveel energie een vraagstuk waard is. Je staat er natuurlijk niet alleen voor. Samen met je vijf collega-beleidsadviseurs vorm je de afdeling Strategie en Externe Betrekkingen. Net als jij focussen zij op dossiers die aansluiten bij hun interesse, kennis en expertise. Op basis van de gezamenlijke inzichten en in samenwerking met collega’s van andere teams werken jullie de meerjarenkoers voor Kennisnet uit en stellen jullie de jaarplannen op inclusief de inhoudelijke verantwoording. Een goede discussie gaan jullie daarbij niet uit de weg. Ook ondersteun je als team op strategisch niveau het managementteam en de raad van toezicht.

Het leuke van jouw baan is dat je over zo ongeveer alle thema’s binnen Kennisnet op hoofdlijnen kunt meepraten. Je hoeft niet alle ins en outs te kennen. Het is jouw taak om in je beleidsnotities en strategische plannen een vertaling te maken die boekdelen spreekt voor de mensen die er veel van weten én begrijpelijk is voor degenen die over de hoofdlijnen gaan. Daarbij houd je – en dat is steeds weer een uitdaging – rekening met alle verschillende belangen van stakeholders. Maar wel zo dat we echt het verschil maken voor het onderwijs.

Wie zijn wij?

Het onderwijs kan niet meer zonder ict, zowel in de klas als in de bedrijfsvoering. Digitalisering is belangrijk om talenten van leerlingen en studenten tot bloei te brengen en noodzakelijk om het onderwijs goed te kunnen organiseren. Maar ict brengt ook veel uitdagingen en dilemma’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het vlak van privacy, cybersecurity, leermiddelen en het goed gebruik van data. Kennisnet is de gids die het Nederlandse onderwijs wegwijs maakt in het professioneel inzetten van ict. Zowel bij het leren als in de bedrijfsvoering. Wij onderzoeken en brengen advies uit. Niet aan één individuele school of docent, maar – en dat maakt ons werk zo leuk – direct aan alle scholen en besturen. Of aan het ministerie van OCW, sectorraden en andere landelijke organisaties. Jouw impact reikt dus heel ver. En dan werk je ook nog in een publieke organisatie vol (politieke) dynamiek én ruimte voor jouw initiatief.

Welke kwaliteiten breng jij mee?

Jij kunt goed omgaan met het politiek gevoelige speelveld en maakt makkelijk verbinding binnen en buiten onze organisatie. En je wilt je ervaring, kennis en kunde graag inzetten om beter gebruik van ict in het onderwijs mogelijk te maken. Je ziet zelf de mogelijkheden, maakt met je sterke analytische skills de uiteenlopende vraagstukken inzichtelijk en denkt vaak al drie stappen vooruit. Ook jouw nieuwsgierigheid en leergierigheid komen hierbij goed van pas.

Ook heb je:

Wat krijg je hier voor terug?

Veel! Werken bij Kennisnet betekent werken in een fascinerende omgeving die – net als het onderwijs – nooit stilstaat. Vind jij het leuk om steeds nieuwe kennis op te doen en eigen initiatieven vorm te geven, dan kun je bij ons je hart ophalen. En dat ook nog in een betrokken en open team van vijf gemotiveerde beleidsmedewerkers.

Verder kun je rekenen op:

Past deze uitdaging helemaal bij jou?

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door Bureau Luider. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien zij graag tegemoet en kan je richten aan Roy Zwiep: zwiep(vervang deze tekst met @ teken)aardoomendejong.nlof Hanneke van Stigt Thans: hanneke(vervang deze tekst met @ teken)bureauluiderwerkt.nl.

De procedure bestaat uit twee gesprekken, het eerste gesprek is online.

Een online psychologische test bij Het Eigen Vermogen in Alphen aan den Rijn, na het eerste gesprek, is onderdeel van de selectieprocedure.

Aan het einde van de procedure wint Bureau Luider referenties in en laten zij een diplomacheck uitvoeren.