Mediawijzer.net

Op de community van Mediawijzer.net kunnen scholen onder andere terecht voor het delen van ervaringen, meningen, kennis en tips over mediawijsheid. De website Mediawijsheid.nl is een handige wegwijzer voor lespakketten en allerlei informatie voor het onderwijs. 

Voor wie?

Mediawijzer.net is er voor scholen en leraren in het po, vo en mbo die op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen rondom mediawijsheid. Netwerkpartners, inmiddels meer dan 1000, delen er hun kennis en werken met elkaar samen. 

Welke resultaten zijn er onder andere bereikt?

Waaraan werkt Mediawijzer.net op dit moment?

Mediawijsheid.net organiseert doorlopend expertsessies rondom vraagstukken die scholen hebben over mediawijsheid. Verder organiseert Mediawijzer.net jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Mediawijzer.Netwerk Experience, de Week van de Mediawijsheid en de Media Ukkie Dagen met de uitreiking van de Media Ukkie Award.

Wie zijn de organisaties achter Mediawijzer.net?

Mediawijzer.net is op initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin in 2008 opgericht. De organisatie wordt bestuurd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP|platform voor InformatieSamenleving, Koninklijke Bibliotheek, NTR en Kennisnet. Deze vijf partijen houden zich elk bezig met een specifiek onderdeel van mediawijsheid.

Wat draagt Kennisnet bij?

Kennisnet is kernpartner van Mediawijzer.net en maakt de verbinding met het onderwijs. In opdracht van de PO-Raad en VO-raad brengt Kennisnet in kaart waar scholen nu precies behoefte aan hebben als het gaat om mediawijsheid. Ook ondersteunt Kennisnet scholen hierbij.