Download het Technologiekompas 2019/2020 (pdf)

Wat is het?

Het Technologiekompas bevat een algemene trendanalyse die specifiek toegepast wordt op het onderwijs, door middel van toekomstschetsen en concrete adviezen. Kennisnet schrijft het Technologiekompas om schoolbesturen te helpen onderzoeken hoe technologie kan bijdragen aan de ambities van het onderwijs.

Voor wie?

Het Technologiekompas is geschreven voor schoolbestuurders, schoolleiders, opleidingsdirecteuren en ict-verantwoordelijken die zich afvragen welke technologische ontwikkelingen relevant zijn voor het onderwijs van de toekomst. En die daarnaast handvatten en adviezen zoeken om die technologische ontwikkelingen in hun onderwijs in te zetten.

Technologiekompas 2019/2020

Onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld

De invloed van artificial intelligence (AI) en robotica op mens en maatschappij is ingrijpend. Een belangrijk deel van de taken die mensen nu uitvoeren, is over 25 jaar overgenomen door een robot of AI-systeem. Dat levert uitdagingen op, maar biedt ook nieuwe kansen.

Het Technologiekompas geeft bestuurders handvatten om uitdagingen aan te pakken en kansen te benutten. We schetsen een toekomst waarin leraar en technologie samen de leerling die vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een zinvol en succesvol leven. Technologie kan dit niet volledig, maar ook de leraar kan het niet alleen.

Stel uw ict-portfolio samen met de Hype Cycle en Benefit Map

Technologische ontwikkelingen zijn interessant om de ambities van het onderwijs waar te maken. Maar hoe bepaalt u in welke technologie u het beste kunt investeren? Welke prioriteiten stelt u? Hoe snel wilt u instappen in nieuwe technologie en welke risico’s bent u daarbij bereid te nemen?

Om te onderzoeken welke technologieën relevant zijn voor jullie onderwijs en hoe ze met elkaar samenhangen, helpen de Hype Cycle en Benefit Map. Dit zijn twee instrumenten van onderzoeksbureau Gartner, die Kennisnet ook gebruikt bij haar analyses van technologische ontwikkeling. 

Meer over het gebruik van deze instrumenten leest u in het Technologiekompas, maar ook in onderstaande publicaties: 

Verdieping op specifieke innovatieve technologie

Naast het tweejaarlijkse Technologiekompas, publiceert Kennisnet periodiek verkenningen en beschrijving van specifieke nieuwe technologie, bijvoorbeeld: 

Meest recente editie

Overige edities

Meer informatie

Voor meer informatie over het Technologiekompas kunt u contact opnemen met Kennisnet support via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.

Voor journalisten

Wilt u meer weten over het Technologiekompas? 

Bel: 06 – 55 80 15 16
E-mail: pers(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl