Kennisnet zoekt een projectadviseur die werkt aan de professionele inzet van ict in het onderwijs.

Het gaat om een medior functie binnen de afdeling Expertise.

Wie zijn wij?

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Als gids helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. Naast gids zijn we bouwer van publieke ict-diensten en voorzieningen. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo, bij een professionele inzet van ict. Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Expertise – sturen vanuit waarden

Digitalisering is voor het onderwijs een belangrijk middel geworden. De inzet van ict brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. We moeten ervoor waken dat de technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt aan blijven sluiten bij de behoeften van het onderwijs. Dat vraagt van onze professionals om de kennis over ict te verbinden met de waarden van het onderwijs. Hier geven we op verschillende manieren invulling aan samen met publieke en private partijen.

Als projectadviseur werk je aan vraagstukken zoals:

Het leermiddelenteam bestaat uit ongeveer 10 adviseurs, verdeeld over junior, medior en senior functies.

Wat ga jij doen?

In de rol van projectadviseur werk je in verschillende projecten om de leermiddelenketen zo optimaal mogelijk te laten werken. Altijd vanuit het doel om het onderwijs te verbeteren.

In de leermiddelenketen werken publieke en private partijen samen om tot afspraken te komen over een breed scala aan onderwerpen. Bijvoorbeeld in de vorm van een Privacyconvenant om de privacy van leerlingen te kunnen waarborgen of afspraken over de distributie en toegang van digitale leermiddelen. Je bekijkt deze afspraken in samenhang en onderneemt actie op de plekken waar het beter kan. Daarnaast zal je ook een aantal projecten leiden waarin afspraken of standaarden uitgewerkt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe uitwisselstandaard voor het uitwisselen van toetsresultaten.

Je komt met ideeën en adviezen, en bent in staat om het werk zelf te organiseren.

De werkzaamheden zijn hierdoor zeer divers: je adviseert op inhoud en werkt voorstellen uit, je organiseert werkgroepen en begeleidt ze, je bereidt (inhoudelijk) agenda’s voor, onderhoudt contact met ketenpartijen en spart met collega’s over uit te voeren acties. Kortom: jij bent een echte aanjager van ketenprojecten en gaat daarbij op zoek naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen waar die gewenst zijn.

Voor jouw werkzaamheden werk je samen met collega’s uit het leermiddelenteam maar ook met collega’s uit andere teams. Hierdoor ben je goed op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen de organisatie en ben je de aangewezen persoon om de verschillende initiatieven aan elkaar te verbinden.

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie.

Het salaris is afhankelijk van de zwaarte van de functie en jouw kennis en ervaring. Doorgroei binnen Kennisnet behoort tot de mogelijkheden.

Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor. We bieden je ondersteuning en mogelijkheden om je zowel inhoudelijk als qua project- en adviesvaardigheden te ontwikkelen.

Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega’s en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs.

Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op www.kennisnet.nl.

Solliciteren?

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien zij graag tegemoet en kan je richten aan Hanneke van Stigt Thans: hanneke(vervang deze tekst met @ teken)aaardoomendejong.nl.

Een referentiecheck, diplomacheck en online assessment, na de eerste gespreksronde maken deel uit van deze procedure.