Alfons ten Brummelhuis kijkt vanuit inzichten uit onderzoek naar opbrengsten van ict in het onderwijs. Daarnaast brengt hij met de Vier in balans-monitor de actuele stand van zaken in kaart rondom het gebruik van ict. "Vanuit kennis uit wetenschappelijk onderzoek ben ik op zoek naar wat wel en wat niet werkt met ict in het onderwijs."

Inhoudelijke expertise

Publicaties

Terug