(378 resultaten)

 1. De relatie tussen leerling- en schoolkenmerken en digitale geletterdheid van 14-jarigen: secundaire analyses op de data van ICILS-2013

  Gepubliceerd in augustus 2015 in de categorie Leren

  In het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet zijn in opdracht van Stichting Kennisnet nadere analyses uitgevoerd naar de relatie tussen leerling- en schoolkenmerken en digitale geletterdheid. Daarnaast is expliciet nagegaan of en zo ja, in welke mate, bepaalde leerling- en schoolkenmerken…

  Bekijk alle details »
  Uitgevoerd in:

  MBO, VO, PO

  Uitgevoerd door:

  Universiteit Twente

  Auteur(s):

  Hans Luyten, Martina Meelissen

 2. Didactische ICT bekwaamheid nader bekeken

  Gepubliceerd in augustus 2015 in de categorie Professionaliseren

  In deze rapportage worden de resultaten van drie vervolgonderzoeken gepresenteerd die naar aanleiding van het onderzoek Didactische ICT-bekwaamheid (Voogt, van Braak, Heitink, Verplanken, Fisser, & Walraven, 2013) zijn uitgevoerd. In dit onderzoek zijn videoclips geanalyseerd waarin docenten laten…

  Bekijk alle details »
 3. Bronbestanden Vier in balans-monitor 2015

  Gepubliceerd in juli 2015 in de categorie Professionaliseren, Organiseren

  Kennisnet doet jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot ict in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo. Dit doen we op basis van het Vier in balans model met de bouwstenen Visie, Deskundigheid, Inhoud & toepassingen en Infrastructuur. 

  Bekijk alle details »
  Uitgevoerd in:

  MBO, VO, PO

  Uitgevoerd door:

  Kennisnet, I&O Research

 4. De impact van sociale media-integratie in het voortgezet onderwijs

  Gepubliceerd in juni 2015 in de categorie Professionaliseren, Leren

  Onderwijsprofessionals en de wetenschappelijke discussie zien een groot potentieel in de integratie van social media technologie (SMT) in het voortgezet en hoger onderwijs (Junco, Elavsky, & Heiberger, 2013; Purcell et al, 2013). Vooral op Nederlandse scholen zijn er enthousiaste voorstanders van…

  Bekijk alle details »
  Uitgevoerd in:

  VO

  Uitgevoerd door:

  Technische Universiteit Eindhoven

  Auteur(s):

  U. Matzat, C.C.P. Snijders

 5. Observatie instrument voor optimaal leerrendement uit ICT-gebruik op schoolniveau

  Gepubliceerd in juni 2015 in de categorie Professionaliseren, Organiseren

  In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar ICT-gebruik in de klas. Kennisnet heeft op basis van het Vier in Balans model instrument X ontwikkeld om leerkrachten te helpen observaties uit te voeren bij elkaar in de klas. Kennisnet stelt dat een optimaal leerrendement pas behaald kan worden wanneer de…

  Bekijk alle details »
  Uitgevoerd in:

  LERO, MBO, VO, PO

  Uitgevoerd door:

  Universiteit van Utrecht

  Auteur(s):

  Anna Reijmers

 6. Gebruik van tablets in de school

  Gepubliceerd in april 2015

  Sinds de opkomst van de tablet heeft deze ook zijn weg naar het onderwijs gevonden. Het is mogelijk dat scholen de voorkeur gaan geven aan het gebruik hiervan boven gebruik van desktops en laptops. Dit heeft voornamelijk pragmatische redenen: een tablet is handzaam, mobiel en veel leerlingen kunnen…

  Bekijk alle details »
 7. Tablets in het basisonderwijs

  Gepubliceerd in maart 2015

  Steeds meer basisscholen investeren in de aanschaf en het gebruik van tablets met als doel hun onderwijs te ondersteunen en te versterken. De veronderstelling is dat tablets kunnen bijdragen aan de betrokkenheid en motivatie van leerlingen en dat tablets de mogelijkheid bieden individuele…

  Bekijk alle details »
 8. Opvattingen, betekenisverlening en de inzet van ict in het onderwijs

  Gepubliceerd in februari 2015

  Hoe staan leraren ten opzichte van de inzet van ict en welke opvattingen hebben zij over de wijze waarop ict-toepassingen het beste kunnen worden ingezet? In hoeverre zijn deze opvattingen van invloed op de inzet van ict? Op die vragen richt het onderzoek 'Opvattingen, betekenisverlening en de inzet…

  Bekijk alle details »
  Uitgevoerd door:

  IVA

  Auteur(s):

  Irma van der Neut, Rob Vink, Christa Teurlings

 9. Onderwijsoptimalisatie met de tablet

  Gepubliceerd in januari 2015

  Er is een maatschappelijke discussie gaande over het gebruik van tablets in het onderwijs en de veranderingen die hierdoor worden veroorzaakt. Deze discussie lijkt voorbij te gaan aan het feit dat het doel onderwijs optimalisatie is en niet het invoeren van de tablet. Een aantal nieuwe…

  Bekijk alle details »
 10. Persoonlijk leren en ICT-gebruik op het Connect College

  Gepubliceerd in december 2014 in de categorie Professionaliseren, Organiseren, Leren

  Het Connect College heeft in het schooljaar 2013-2014 een belangrijke vernieuwing doorgevoerd in vwo 2 en 3. De school heeft letterlijk zijn gebouw aangepast en muren van klaslokalen verwijderd. Tegelijk heeft het een andere didactiek ingezet, gericht op meer op maat en individueel gericht werken…

  Bekijk alle details »