Gebruik OBK

Voor het onderwijs- en onderzoeksveld komen steeds meer digitale diensten en voorzieningen beschikbaar, zoals leeromgevingen, zoekportals, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen. Het OBK is onder andere te gebruiken voor:

Metadata

Kennisnet is met een aantal diensten, zoals EdurepMetaPlus en Wikiwijs, een gebruiker van het Onderwijsbegrippenkader. Voor deze diensten is op basis van het Onderwijsbegrippenkader een eigen set samengesteld, die enerzijds gebruikt wordt voor het metadateren van leermateriaal en anderzijds voor het zoeken naar leermateriaal.

Proeftuin Linked Data

Zowel in primair en voortgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs zijn proeftuinen gestart gebaseerd op Linked (Open) Data en begrippensets uit het OBK zoals de Proeftuin Rekenen po en de Proeftuin Examens. Dit filmpje geeft een beeld van deze innovatieve toepassing. Een Proeftuin Taalhandelingen voor het middelbaar beroepsonderwijs is in ontwikkeling.

Standaardisatie

Standaarden als de Overstapservice OnderwijsEDEXML en UWLR maken deels gebruik van dezelfde informatieblokken. Zo worden de velden voor het uitwisselen van leerlinggegevens in alle drie de standaarden gebruikt. Door gebruik te maken van de gestandaardiseerde begrippen voor afspraken, ontstaat meer samenhang tussen vergelijkbare informatie die in verschillende toepassingen wordt gehanteerd. Informatie kan sneller en efficiënter worden uitgewisseld en worden hergebruikt.