Begrippen

In het OBK zijn begrippen opgenomen die voor het onderwijs van belang zijn, zoals de kernprogramma’s van SLO, die de uitwerkingen van de kerndoelen en eindtermen van vakken voor po en vo weergeven. Ook begrippen als mbo-kwalificaties, onderwijsniveaus en het Referentiekader Taal en Rekenen vindt u in het OBK.

Browsers

De gegevens in het Onderwijsbegrippenkader komen van organisaties in het onderwijs, zoals SLO, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en DUO.

Kennisnet en Edustandaard bieden de dienstverlening voor het Onderwijsbegrippenkader. Zij beheren het Onderwijsbegrippenkader en de browsers die nodig zijn voor het gebruik ervan.

Met de HKS-browser kan worden gezocht naar begrippen uit de herziene kwalificatiestructuur van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De HKS-browser is een experimentele applicatie waarmee de herziene kwalificatiestructuur overzichtelijk en inzichtelijk kan worden gepresenteerd en er snel en makkelijk kan worden gezocht.