Application programming interface

Een application programming interface (API) is verzameling definities op basis waarvan digitale voorzieningen met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor kan een applicatie specifieke informatie opzoeken, zoals alle vakken van het vmbo-t, of alle inhouden van het leergebied Nederlands in het primair onderwijs. Er zijn verschillende uitwisselformaten: json, xml en cvs. 

Als je op deze API wilt aansluiten, bekijken we samen welke queries nodig zijn om de informatiebehoefte te vervullen en welk volume aan queries wordt verwacht; vervolgens wordt bekeken of en hoe deze via de API kunnen worden geleverd en onder welke voorwaarden. De te bevragen instantie kan het Onderwijsbegrippenkader zelf zijn, of bijvoorbeeld een ‘bevroren’ subset ervan. Voor aansluiting is een API-key nodig.

Voor meer informatie over de API kun je de Developers Wiki raadplegen.

Terug