Wat is het Onderwijsbegrippenkader?

Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is een gemeenschappelijke online database met onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties.

Binnen het onderwijs worden allerlei begrippen gebruikt, zoals leereenheid, resultaat en leerdoel. Door deze vast te leggen en te voorzien van een definitie, weten we wanneer we het over hetzelfde hebben. Edustandaard zorgt voor de vastlegging van begrippen in het Onderwijsbegrippenkader.

Wat kun je met het OBK?

Het bijzondere van het Onderwijsbegrippenkader is dat niet alleen de onderwijsbegrippen zelf zijn opgenomen, maar ook de samenhang daartussen. Dat betekent dat je het Onderwijsbegrippenkader vragen kunt stellen als: 'Welke vakken worden gegeven in vmbo-t?', 'In welke kwalificatiedossiers komt competentie X aan de orde?' en 'In welke vakken van de onderbouw van vwo komt het onderwerp duurzaamheid aan bod?'

Het Onderwijsbegrippenkader richt zich in eerste instantie op het beter vindbaar maken van digitaal leermateriaal door het gebruik van eenduidige begrippen en hun onderlinge relaties. Dit betekent dat zoekportalen betere resultaten geven, materiaal van uitgevers beter vindbaar wordt en uiteindelijk het onderwijs optimaal kan worden bediend met bruikbaar digitaal leermateriaal.

Het Onderwijsbegrippenkader zorgt mede voor de realisatie van de visie achter het Educational Linkedscape (ELS). Deze visie is dat alle informatie in het onderwijsdomein op een betekenisvolle manier aan elkaar verbonden is, uiteraard met respect voor privacy en eigendom. 

De inhoud van het Onderwijsbegrippenkader wordt als Linked Open Data beschikbaar gesteld, waardoor deze goed bruikbaar is voor andere organisaties.

Terug