Om de wederzijdse verplichting tussen Kennisnet en de school vast te leggen, moet het schoolbestuur een overeenkomst met Kennisnet afsluiten over het gebruik van het Onderwijs serviceregister.   

De overeenkomsten zijn standaard voor alle scholen.  

Wat moet het schoolbestuur doen?

Kennisnet heeft schoolbesturen benaderd met het verzoek om de overeenkomsten voor het gebruik van Onderwijs serviceregister te ondertekenen. De overeenkomsten gelden voor alle scholen die onder het bestuur vallen en die diensten afnemen bij Kennisnet. Het is dus niet nodig om de overeenkomst per school(vestiging) te ondertekenen.  

Wat ontvangen schoolbesturen?

Indien het schoolbestuur nog niet de algemene Gebruiksovereenkomst Kennisnet diensten heeft ondertekend, krijgt het bestuur een gepersonaliseerde versie van: 

Indien het schoolbestuur de algemene Gebruiksovereenkomst Kennisnet diensten wel al heeft ondertekend, krijgt het bestuur alleen: 

Nog geen overeenkomst ontvangen?

Heeft uw schoolbestuur nog geen overeenkomst OSR ontvangen? Neem contact op met Kennisnet support.