Voor wie?

Voor schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs.

Met OSR is het mogelijk om:

Van wie is OSR?

Het Onderwijs serviceregister is een dienst van Kennisnet.

Terug