Onderwijs serviceregister

In OSR kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs op één centrale plek vastleggen welke systemen namens de school berichten mogen uitwisselen voor verschillende diensten.

OSR voor scholen

Het OSR biedt scholen één centraal register voor toegestane adressering en routering van het digitale berichtenverkeer binnen het onderwijs. Hierdoor:

Meer informatie voor scholen

OSR voor leveranciers

Als leverancier kunt u op één centrale plek voor de aangesloten diensten de endpoints beheren én informatie opvragen uit het OSR voor verschillende onderwijsdiensten. Hiermee heeft u een betrouwbaar register voor de berichtuitwisseling.

Meer informatie voor leveranciers

Van wie is OSR?


Het Onderwijs serviceregister is een dienst van Kennisnet.