Onderwijs serviceregister

Met OSR kunnen scholen op één centrale plek aangeven welk (leerling)administratiesysteem ze gebruiken voor de uitwisseling van gegevens.

Voor wie?

Voor schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs.

Met OSR is het mogelijk om:

Van wie is OSR?

Het Onderwijs serviceregister is een dienst van Kennisnet.