Remco Pijpers houdt zich bezig met de vraag wat we kinderen en jongeren zouden moeten bijbrengen aan kennis en vaardigheden in een digitale samenleving. “Wat mij drijft is nieuwsgierigheid voor wat kinderen doen met digitale media. Hoe zet jeugd die in om het verschil te maken, voor zichzelf en voor anderen? Hoe kunnen we alle kinderen helpen hun digitale talenten te ontwikkelen en om te gaan met de keerzijden van technologie?”

Daarnaast stelt hij belang in het ethische perspectief op digitalisering, ook in het onderwijs. “Willen we leerlingen digitaal geletterd maken, dan kan dat niet zonder een eerlijke, menselijke en vrije educatieve ruimte. Die ruimte is ook digitaal geladen. Technologie breekt op die ruimte in, bijvoorbeeld doordat er steeds meer data wordt verzameld.”

Inhoudelijk specialisme

Publicaties