Martine Kramer is binnen Kennisnet verantwoordelijk voor de afdelingen expertise en strategie & externe betrekkingen. Samen met andere leden van het MT en de strategisch adviseurs zet ze de strategische koers uit. “Ik zoek en gebruik antwoorden op de vraag hoe we ict goed kunnen laten werken voor het onderwijs. Wat weten we uit onderzoek en de praktijk? Wat is er aan landelijke voorzieningen nodig om leerlingen slimmer te laten leren? Hoe kunnen we als Kennisnet maximaal bijdragen aan eigentijds, veilig en persoonlijk leren?”

Inhoudelijk specialisme

Publicaties