Marcia van Oploo ontwikkelt en beheert standaarden voor informatie-uitwisseling in het onderwijs. Haar focus ligt bij semantische standaarden (linked data), die beschikbaar komen via de Onderwijsbegrippen API. “Standaarden zijn pas succesvol als ze onder de radar van docenten en leerlingen blijven.”

Inhoudelijk specialisme