Manon Geven leidt programma’s waarin verschillende partijen samenwerken om onderwijs op maat voor de leerling te organiseren. Zij is programmamanager van Doorpakken op digitalisering in het mbo. “Innovatie in het onderwijs moet echt resultaat in de klas opleveren; dat bereik je het beste wanneer mensen op verschillende niveaus en uit verschillende organisaties (publiek én privaat, landelijk én lokaal) samen dromen, werken, en verbeteren.”

Inhoudelijk specialisme