Jean-Paul Jo is als relatiemanager binnen het domein Toegang & Distributie verantwoordelijk voor het actief leggen en onderhouden van contacten binnen het veld van ’toeleveranciers’ aan het onderwijs. Denk hierbij o.a. aan uitgevers en softwareleveranciers. Voornaamste doelen zijn altijd het stimuleren van het gebruik van de diensten van Kennisnet zoals Entree Federatie, ECK-iD en eduroam, en het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in het speelveld. Tevens is hij gesprekspartner van schoolbesturen als het gaat om ledenwerving SIVON en afname van SIVON-diensten.

“Omdat ik de markt goed ken, ben ik me er zeer van bewust hoe noodzakelijk het is dat schoolbesturen in staat worden gesteld de regie (terug) te nemen als het gaat om de aanschaf van (leer)middelen die ze nodig hebben om toekomstbestendig onderwijs te kunnen geven. Dat helpt mij in mijn gesprekken met bestuurders over het nut van aanhaken bij SIVON”.