Chris Zintel houdt zich als secretaris van het platform Edu-K bezig met publiek-private samenwerking in de leermiddelenketen. “In zowel de leermiddelenketen als bij administratieve processen kunnen we alleen doelen bereiken als we samenwerken tussen scholen, leveranciers en overheid. Met elkaar zorgen we dat ict werkt voor het onderwijs”.

Inhoudelijk specialisme