Nieuwe diensten

De volgende diensten voegden we toe aan het online aanbod:

Senet

Senet lanceert OERknal: dé applicatie voor OER creatie in het mbo. OERknal biedt mbo instellingen een SaaS oplossing met een eenvoudige workflow die de creatie van onderwijs- en examenprogramma’s begeleidt. De applicatie bevat de modules Generiek, Summatief, Keuzedelen en Formatief, die ook onafhankelijk van elkaar werken. 

Door OERknal is er meer overzicht over het gehele OER creatie proces. Je hoeft geen losse Excel sheets meer te gebruiken en iedereen werkt altijd met dezelfde versie. OERknal biedt ook ‘monitoring’ waarmee je eenvoudig rapportages kunt uitdraaien. De applicatie is ontsloten via de Entree Federatie en biedt single sign-on. Daarnaast is er een koppeling met de SBB voor belangrijke gegevens rondom Domeinen, Kwalificatiedossiers, Kwalificaties en Keuzedelen en een overdracht met EduArte voor de export van gegevens naar het SiS.

Om te voldoen aan de wensen van zoveel mogelijk scholen, is de applicatie gecreëerd in samenwerking met verschillende mbo-instellingen.

Banas

Banas is dé methode voor natuur- en scheikunde in het voortgezet onderwijs. De lesmethode van Banas kenmerkt zich door de heldere structuur, duidelijke uitleg en vele voorbeelden. De auteurs van Banas hebben allen een uitgebreide leservaring in de volle breedte van het voortgezet onderwijs, deze kennis en ervaring hebben zij ingezet bij het schrijven van Banas.

Breingeheim

Breingeheimen biedt lesmethoden studievaardigheden en sociale vaardigheden voor het voortgezet onderwijs en de basisschool. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is er ook de lesmethode ‘Wat je wil weten van seks’ seksuele voorlichting.

Voor het MBO is er een aanbod van studievaardigheden- en sociale vaardigheden. Daarnaast is er een Stageboek voor Entreeopleidingen beschikbaar.

Het boek 101 Geheimen om te slagen voor je examen geeft tips voor het leren van examens, en is niet alleen een nuttige, maar ook leuke ondersteuning bij het leren.

Simulise

Leerlingen en studenten moeten zich in de 21ste eeuw beter presenteren dan ooit. Vervolgopleidingen, werkgevers en opdrachtgevers verwachten inzicht in de competenties en willen weten wie ze voor zich hebben. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat ze vaardigheden een vaste plaats in het lesprogramma geven. Daarom maakt het online portfolio van Simulise die vaardigheden inzichtelijk voor student en docent. Zowel tijdens de opleiding als daarna.

Kwizl

Kwizl is een online toets- en leeromgeving. In deze alles-in-een-oplossing kun je heel gemakkelijk zelf toetsen ontwerpen en afnemen. Gebruik metadatering en Kwizl komt met heldere, grafische dashboards (voor leraar en leerling) waarmee leeropbrengsten inzichtelijk worden. Dit maakt het programma bij uitstek geschikt voor formatief onderwijs, waarbij je het eigenaarschap deelt met je leerlingen. In de “Kwiz-mode”, kun je toetsen klassikaal en interactief maken. Kwizl is een webbased oplossing die op ieder device en op iedere locatie te gebruiken is. 

Ook methodemakers zetten Kwizl in. BruutTAAL (VO-methode Nederlands) heeft inmiddels 5000 gemetadateerde items, verdeeld over 130 toetsen. Kwizl is gratis 100 dagen te proberen met 100 leerlingen. 

Yubu

Je moet jezelf kennen om bewuste loopbaankeuzes te kunnen maken. Yubu ondersteunt scholieren in de ontdekkingstocht 'wat kan ik?', 'wat vind ik belangrijk?' en 'welke loopbaankeuzes passen hierbij?' Yubu zet haar kennis en kunde op het gebied van gamification en serious gaming in om leerlingen en hun omgeving te activeren de antwoorden te vinden op deze 3 vragen. Yubu is er voor alle onderwijsniveaus en alle leerjaren van het voortgezet onderwijs.

XpressionManager

In XpressionManager heb je de mogelijkheid om communicatiemiddelen op te maken en printopdrachten te uploaden via één centrale portal. Deze artikelen kunnen vervolgens ook via XpressionManager worden besteld. Om het gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan XpressionManager worden gekoppeld aan SURFconext. Zodra je via SURFconext bent ingelogd, hoef je in XpressionManager niet nog eens apart in te loggen. 

Taalperfect

TaalPerfect biedt scholen in het vo, mbo en hbo een online, adaptieve methode waarmee leerlingen zelfstandig het niveau van hun taalverzorging en taalbeheersing op een hoger peil kunnen brengen. In eigen tijd, in eigen tempo en op eigen niveau. De oefeningen en toetsen in de leeromgeving van TaalPerfect zijn gebaseerd op de Meijerink-niveaus 1F t/m 4F.

Tumult

Het digitale lesmateriaal voor vaardighedenonderwijs van Tumult daagt leerlingen in het po en vo uit om hun vaardigheden en talenten zoals goed plannen, presenteren en samenwerken te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.

Studyflow

Studyflow is een adaptieve, motiverende leeromgeving voor leerlingen met flexibele en eigentijdse lesmethoden voor de basisvaardigheden (vakken) Rekenen en Taal. De digitale lesmethoden worden op meer dan 250 middelbare scholen en 100.000 leerlingen gebruikt. Docenten krijgen hierbij via hun eigen docenten dashboard inzicht in de voortgang en resultaten van hun leerlingen.

IntoWords / L2S Spraaksoftware

Ondersteuning bij het lezen en schrijven is voor heel veel leerlingen een harde noodzaak. Natuurlijk voor leerlingen met dyslexie, maar ook in heel veel andere situaties. IntoWords is een laagdrempelige en veelzijdige oplossing en is beschikbaar voor Windows (= L2S), Cloud Chrome, Android en iPad. De kernbegrippen op een rij: Laagdrempelig en doelmatig. Ondersteunt bij lezen én schrijven. Met slimme woordvoorspeller. Voor gecombineerd school- en thuisgebruik. Toegestaan bij de officiële examens. Voor ieder onderwijstype en voor elke leeftijd.

Kriebels in je buik

Kriebels in je buik is een digitaal lespakket voor relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen.

Roosterpunt

Roosterpunt is het platform waarmee middelbare scholieren hun rooster makkelijk en overzicht op hun mobiele apparaten kunnen bekijken, maar natuurlijk ook op de PC. Daarnaast zal Roosterpunt in de nabije toekomst mogelijkheden bieden voor het zelf toevoegen van afspraken en het bijhouden van huiswerk.

Sharewize / Onsplein

Onsplein is de intranetomgeving van Onderwijsgroep Tilburg op basis van Sharewize. Onsplein maakt op een onzichtbare en voor de gebruiker meest vriendelijke manier gebruik van Entree Federatie.

Ook aansluiten op Entree Federatie? Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Terug