Klanttevredenheidsonderzoek Entree Federatie januari 2017

De meeste dienstaanbieders zijn tevreden over de diensten van Entree Federatie. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat in januari werd uitgevoerd.

Begin dit jaar voerde Entree Federatie een klanttevredenheidsonderzoek uit onder alle dienstaanbieders. Doel daarbij was te kijken naar de tevredenheid op de verschillende onderdelen van Entree Federatie en te achterhalen wat we kunnen doen om de dienstverlening verder te verbeteren. In totaal werkten in januari 19 dienstaanbieders mee aan dit onderzoek. Bijna de helft van de respondenten maakt al langer dan 4 jaar gebruik van Entree Federatie.

In het algemeen is het merendeel tevreden tot zeer tevreden over de dienst. Dat geldt ook voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, support, onafhankelijkheid en communicatie. Hoog scoren daarbij beschikbaarheid, betrouwbaarheid en support.

Tevredenheid is er ook over het aantal aangesloten scholen in het vo en mbo. Minder tevreden is men over aantal aangesloten scholen in het po.

Voor een groot deel van de dienstaanbieders is Entree Federatie een belangrijk toegangskanaal voor gebruikers. Bijna een derde van de respondenten ziet het aantal gebruikers dat via Entree Federatie inlogt graag groter worden.

In het klanttevredenheidsonderzoek was het ook mogelijk om voorstellen voor verbeteringen door te geven. Dienstaanbieders suggereerden verbeterpunten over het gebruiksvriendelijker en sneller maken van het inlogproces, overzichtelijker maken van de documentatie wiki en het tijdstip van onderhoud. In de komende maanden bekijkt Entree Federatie hoe deze voorstellen de dienst verder kunnen verbeteren.

Terug