Certificaatvervanging voor SAML koppelingen

Wegens het in augustus verlopen van een door Entree Federatie gebruikt certificaat in het SAML bericht zal Kennisnet dit certificaat tijdens een onderhoudswindow op maandag 7 augustus tussen 23:00 uur en 00:00 uur vervangen. Hierdoor zal de metadata vernieuwd worden met nieuwe certificaatinformatie.

Mogelijke gevolgen

Afhankelijk van de inrichting van je koppeling heeft dit gevolgen voor de werking van je koppeling.

Te ondernemen stappen

Deze stappen dien je voor 7 augustus 2017 uit te voeren voor een blijvend werkende koppeling:

Toekomstige certificaatwijzigingen

De geldigheidsduur van het nieuwe certificaat zal op maximaal 5 jaar worden ingesteld. We adviseren om de metadata altijd automatisch op te halen, dan hoef je deze controleactie slechts eenmalig uit te voeren. Uiteraard zullen wij je ook in de toekomst blijven informeren over elke wijziging.

We willen je er tot slot op wijzen dat geen actie ondernemen impact kan hebben op de werking van de koppeling.

Mocht je vragen hebben over deze werkzaamheden dan kun je contact opnemen via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

Terug